فراخوان همایش «عبدالله قطب بن محیی»

میراث مکتوب- پژوهشکدۀ غرب‌شناسی و علم‌پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با همکاری پژوهشکدۀ ادبیات و پژوهشکدۀ تاریخ، همایش ملی «تأملی بر زندگی، آثار و اندیشۀ عبدالله قطب بن محیی» را در آذرماه ۱۳۹۸ برگزار می‌کند.

محورهای این همایش عبارت‌اند از: زندگی و سلوک اجتماعی قطب؛ بررسی منابع و اسناد موجود درباب زندگی قطب؛ منابع فکری قطب و بررسی میزان تأثیرگذاری این منابع؛ اندیشۀ‌ اجتماعی و سیاسی قطب؛ اندیشۀ دینی و عرفانی؛ نسبت اندیشۀ قطب با وضع معاصر ما؛ سبک‌شناسی نوشته‌های قطب؛ جایگاه نوشته‌های قطب در میان آثار عرفانی؛ قطب و زبان فارسی.

علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان خردادماه ۱۳۹۸ چکیدۀ مقالات خود را به دبیرخانۀ همایش ارسال کنند. چکیدۀ مقاله و مقالات بایستی مطابق شیوه‌نامۀ نگارش مقالات علمی پژوهشی مجلات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تنظیم و به نشانی occ@ihcs.ac.ir ارسال شود.

شیوه‌نامۀ نگارش مقالات علمی پژوهشی مجلات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را در اینجا ببینید.