انتشار «معجم المخطوطات العراقيه»

میراث مکتوب- فهرست مشترک نسخه‌های خطی عراق با عنوان «معجم المخطوطات العراقيه» توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملّی در 20 جلد چاپ و روانه بازار نشر شد.

در این مجموعه اطلاعات حدود 75 هزار نسخه‌خطی و عکسی عربی، فارسی و ترکی موجود در عراق به‌اهتمام مصطفی درایتی و به زبان عربی معرفی شده است.

همچنین این فهرستگان به ترتیب الفبای عنوان نسخه‌ها تنظیم شده و میزان اطلاعات کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی بر اساس فهرست‌های منتشر شده است. چهار جلد آخر شامل نمایه‌های مؤلفین، زبان، محل تألیف، محل کتابت، نسخه‌های خط مؤلف، موضوع و کاتبان است.

چاپ اول این اثر به پایان رسیده است و علاقه‌مندان برای پیش خرید چاپ جدید این اثر که به زودی عرضه خواهد شد، می‌توانند به فروشگاه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملّی واقع در ساختمان کتابخانه ملی ایران مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 81623315 تماس بگیرند.