یکی از کهن‌ترین تصویرگری‌های رویداد مباهله

میراث مکتوب- تصویر حضرت پیامبر(ص)، امام علی(ع)، فاطمة زهرا(س) و حسنین(س) در یکی از کهن‌ترین تصویرگری‌های رویداد مباهله در نسخه‌ای از الآثار الباقیه عن القرون الخالیه اثر ابوریحان بیرونی، به نشانی Or.Ms 161 در کتابخانة دانشگاه ادینبارو، مورّخ 707 ق به خطّ ابن الکتبی.