امضای تفاهم‌نامۀ همکاری با مرکز اطلاعات آکادمی علوم مجارستان

تفاهم‌نامه همکاری علمی بین مؤسسۀ پژوهشی میراث مكتوب و کتابخانه و مرکز اطلاعات آکادمی علوم مجارستان به امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل میراث مکتوب، این تفاهم‌نامه را دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسه و پروفسور ایشتوان مونوک مدیر کتابخانه و مرکز اطلاعات آکادمی علوم مجارستان امضاء کردند.

چاپ مشترک و انتشار نسخه‌های خطی به صورت حروفی و فاکسیمیله، چاپ مشترک ترجمۀ فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه و مرکز اطلاعات آکادمی علوم مجارستان، برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی نسخه‌شناسی، متن‌شناسی و دانش‌های وابستۀ دیگر از اهداف این تفاهم‌نامه هستند.

این تفاهم‌نامه همکاری در پی دیدار پروفسور ایشتوان مونوک (مدیر کتابخانه و مرکز اطلاعات آکادمی علوم مجارستان)، دورا کالیدی (معاون کتابخانه)، دکتر اَگنس کِلِشنی (مدیر بخش مجموعۀ شرقی) و دکتر بِندیک پِری (مدیر بخش مطالعات ترکیه، دانشگاه اوتووش لورَند بوداپست) از مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در مهرماه سال گذشته، به امضا رسیده است.

در این دیدار که با همکاری و حضور محمدمهدی کمالی، رئیس کتابخانۀ وزارت امور خارجه و مژده محمدی، کتابدار ارشد کتابخانۀ وزارت امور خارجه برگزار شد، ضمن معرفی فعالیت‌ها و منشورات مؤسسۀ میراث مکتوب، توافقات اولیه برای انعقاد تفاهم‌نامۀ همکاری علمی صورت گرفت.

گفتنی است فرهنگستان علوم مجارستان که در سال ۱۸۲۵ با حمایت مالی کنت ایشتوان سِچِنْیی (به مجاری: Széchenyi István) و چند نمایندۀ مجلس تأسیس گردیده - مهم‌ترین و معتبرترین مرکز آموزشی در کشور مجارستان در شهر بوداپست است.

تصویر روی جلد کتاب «فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانۀ آکادمی علوم مجارستان»