جلد 54 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی

میراث مکتوب- پنجاه و چهارمین مجلد فهرست نسخه‌های خطی کتابخانۀ مجلس، تألیف محمود نظری، به همت انتشارات کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، منتشر شد.

آثار بی‌شماری از دانشمندان ایرانی و اسلامی در گنجینه‌های نسخ خطی داخل و خارج از کشور محفوظ است که هنوز معرفی نشده‌اند و از وجود آن‌ها اطلاعی در دست نیست. بی‌تردید، شناسایی این آثار و مآثر، می‌تواند نقش و سهم این دانشمندان را در توسعۀ تاریخ علوم و معارف بشری، بهتر و بیشتر نشان دهدو جایگاه رفیع علمی و فرهنگی ایرانیان و مسلمانان را به درستی باز نماید.

کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، دارای یکی از مهمترین گنجینه‌های مخطوطات در جهان اسلام است، سرمایه‌ای کلان که در گذر روزگاران اندوخته شده و هر روز در افزونی است.

انتشارات کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی هم اینک فهرست دیگری از دستنویس‌های این کتابخانه را که به قلم آقای محمود نظری تألیف و تدوین شده، به چاپ رسانده و در اختیار جامعۀ علمی و فرهنگی کشور قرار داده است.

در این مجلد از سلسله فهرست‌های نسخه‌های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، چهارصد نسخه از شمارۀ 19701 تا 20100 معرفی و شناسانده شده است.

بیشتر این نسخه‌ها از حوزۀ شبه قاره هستند و نسخی مهم و معتبر در میان آنها دیده می‌شود. در انتهای این فهرست نمایه‌های مفیدی شامل پدیدآوران، آثار و رسالات و نیز کاتبان آمده که جستجو در میان آن را برای محقّقان ساده و راحت می‌کند.

این کتاب در قطع وزیری و در 337 صفحه توسط انتشارات کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.