فهرست پایان‌نامه‌های دفاع‌شده با موضوع نسخه‌خطی

میراث مکتوب- آنچه در ادامه می‌آید فهرستِ پایان‌نامه‌هایِ دفاع‌شده با موضوعِ نسخه‌خطّی در دانشگاه‌هایِ ایران است که طیِ سال‌هایِ 1395 تا 1397 دفاع شده است:

 

- مقدّمه و تصحیحِ «کنزالهدایات فی کشف البدایات و الّنهایات»- از: محمّد باقر ابن شرف الدّین عبّاسی لاهوری

نامِ پژوهشگر: کاشف علی

استاد راهنما: دکتر علی‌رضا حاجیان نژاد

دانشگاهِ تهران، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع: 1397.

 

- تصحیحِ انتقادیِ «تذکره لطایف‌نامه»- تالیف: فخری هروی (اوّلین ترجمه «مجالسِ النّفائسِ» امیر علیشیر نوایی)

نامِ پژوهشگر: هادی بیدکی

استاد راهنما: دکتر سیّد مهدی زرقانی

دانشگاهِ فردوسیِ مشهد، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع: 1397.

 

- تصحیحِ متنِ «منظومه حمله حیدری»- اثر: باذل مشهدی

نامِ پژوهشگر: علی بلاغی اینالو

استاد راهنما: دکتر عبدالنّاصر نظریانی- دکتر علیرضا مظفّری

دانشگاهِ ارومیه، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع: 1396.

 

- پژوهش و تصحیحِ کتابِ «شاهدِ صادق- باب سوّم» تالیف: میرزا محمّد صادق مینا

نامِ پژوهشگر: الهام نیک‌بخت

استاد راهنما: دکتر حسن ذوالفقاری

دانشگاهِ تربیت مدرّس، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1395.

 

- نماد‌شناسی در نگاره‌هایِ نسخه مصوّر «مهرِ و مشتریِ» منسوب به عصّارِ تبریزی از شاعران و عارفانِ دوره ترکمانان

نامِ پژوهشگر: آمنه رفعت‌خواه

استادِ راهنما: دکتر حسن بلخاری قهی

دانشگاهِ تهران، دانشکده هنرهایِ زیبا، گروهِ تاریخِ هنرِ جهانِ اسلام، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- تصحیح و تعلیقاتِ «مجموعه رباعیاتِ» گردآوریِ سعد ابی بکر بن سعد معروف به حکیم الهی

نامِ پژوهشگر: محمّد کیشانی فراهانی

استاد راهنما: محمّد افشین وفایی

دانشگاهِ تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع: 1396.

 

- تصحیحِ نسخه‌هایِ خطّیِ «اختلاج‌نامه‌ها» به همراهِ مقدّمه، توضیح و تعلیقات

نامِ پژوهشگر: وحید ویسکرمی

استاد راهنما: ؟

دانشگاهِ سمنان، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، مقطع: ، سالِ دفاع: 1396.

 

- تصحیحِ نسخه‌خطّیِ منحصر به فرد «نزهه الارواح بتطریب الاشباح» و بررسیِ تصانیف و مجموعه الحانِ عصرِ تیموری و صفوی

نامِ پژوهشگر: بهروز امینی

استاد راهنما: دکتر هومان اسعدی

دانشگاه شهید بهشتی، گروهِ ایران‌شناسی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- نسخه‌شناسي و بررسيِ تاريخي انجامه‌هاي نسخ‌خطّي دوره افشاريه و زنديه نسخه‌هاي كتابخانه مركزي و مركزِ اسنادِ دانشگاه تهران

نامِ پژوهشگر: مهسا الماس اوج تپّه

استاد راهنما: دکتر منصور صفت گُل

دانشگاهِ تهران، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، گروهِ تاریخ، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سال ِدفاع: 1395.

 

- تصحیحِ انتقادیِ شرحِ شادآبادی و مقایسه آن با شرحِ فراهانی بر دیوانِ انوری

نامِ پژوهشگر: فراست عسکری

استاد راهنما: دکتر عبدالعلی اویسی کهخا- محمود عبّاسی

دانشگاهِ سیستان و بلوچستان، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع: 1395.

 

- بررسیِ رابطه هرمنوتیکیِ متنِ شاهنامه فردوسی و نگاره‌هایِ نسخه آل اینجو (مکتب شیراز)

نامِ پژوهشگر: ندا غیاثی

استاد راهنما: دکتر محمّد اعظم‌زاده

دانشگاهِ مازندران، گروهِ هنر و معماری، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1395.

 

- تصحیحِ کتابِ «شرح هدایه الحکمه-از: حسین بن معین الدّین میبدی ملقّب به کمال الدّین (قرنِ نهم هجری)» به همراهِ مقدّمه تحلیلی

نامِ پژوهشگر: محمّدرضا اکبری

استاد راهنما: دکتر جلال‌الدّین ملکی

دانشگاهِ ادیان و مذاهب، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1397.

 

- تصحیحِ انتقادیِ «تذکره لطایف‌نامه»- تالیف: فخری هروی (اوّلین ترجمه مجالس‌النّفائس امیر علیشیر نوایی)

نامِ پژوهشگر: هادی بیدکی

استادِ راهنما: دکتر سیّد مهدی زرقانی

دانشگاهِ فردوسیِ مشهد، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی،مقطع: دکتری، سالِ دفاع: 1397.

 

- تصحیحِ جُنگِ شاعران، نسخه دانشگاهِ میشیگان (شاعرانِ قرن 6 تا 12)

نامِ پژوهشگر: زهره انتظاری

استاد راهنما: ؟

دانشگاهِ آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- مقدّمه، تصحيح انتقادي و تعليقات «مجمع الصنايع»- اثر: نظام الدّین احمد بن محمّد صالح الحسینی الصّدیقی (درگذشت: قرن 11 هجری)

نامِ پژوهشگر: سمیع‌الله عبدالجبار

استاد راهنما: دکتر حمیرا زمرّدی

دانشگاهِ تهران، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع: 1396.

 

- تصحیحِ متنِ منظومه «طراز النّبوه»- اثر: کوکبی (علاءالدّین کرمانی)

نامِ پژوهشگر: حسن پولادی

استاد راهنما: دکتر بهمن نزهت- دکتر عبدالنّاصر نظریانی

دانشگاهِ ارومیه، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع: 1396.

 

- تصحیحِ «شرحِ نهج‌البلاغه عزّالدین آملی»

نامِ پژوهشگر: بیژن منصوری فرد

استاد راهنما: دکتر سیّد محمّد منصور طباطبایی

دانشگاهِ تهران، پردیس کیش، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع: 1396.

 

- تصحيح انتقادي مبكيات با مقدمه و تعليقات

نامِ پژوهشگر: منصوره فرحزادی

استاد راهنما: دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دانشگاهِ تهران، پردیسِ البرز، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع: 1396.

 

- بررسي موضوع حساب الفرائض در آثار فقهي شيعه تا زمان شيخ بهايي به همراه تصحيح، ترجمه و شرح «رسالة في الحساب» منسوب به علامۀ حلي

نامِ پژوهشگر: محمّد جواد محمّد حسینی

استاد راهنما: دکتر سیّد جمال موسوی

دانشگاهِ تهران، دانشکده الهیّات و معارفِ اسلامی، گروهِ تاریخِ علم، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- تصحیحِ دو منظومه «عبرت‌نامه» و «گلشنِ صبا» با مقدمّه و تعلیقات- از فتحعلی‌خان صبا

نامِ پژوهشگر: وحید اقبالی

استاد راهنما: دکتر محمّد رضایی

دانشگاهِ سمنان، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- بررسیِ عناصرِ نسخه‌شناسی و کتاب‌آراییِ ایرانیِ قرآن‌هایِ خطّیِ آستان قدس مقدّس احمدی (شاه چراغ) شیراز

نامِ پژوهشگر: نعمت اله دهقان

استاد راهنما: دکتر خشایار قاضی زاده

دانشگاهِ شهید بهشتی، گروهِ ایرانشناسی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- سهم كاشان در توليد نسخه‌هاي خطّي از آغاز صفويه تا انتهاي قاجاريه

نامِ پژوهشگر: فاطمه رهنی

استاد راهنما: دکتر رسول جعفریان

دانشگاهِ تهران، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، گروهِ تاریخ، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1395.

 

- تصحیحِ لغتِ عربی-فارسی «مشاه المصابیح» (قرنِ هشتم هجری)- از: مصطفی بن قباد لاذقی

نامِ پژوهشگر: امین حق‌پرست

استاد راهنما: دکتر عبدالله رادمرد

دانگاهِ فردوسی مشهد، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع: 1397.

 

- تصحیحِ نسخه‌خطّیِ شرحِ مثنوی از سروری (دفترِ ششم)

نامِ پژوهشگر: سیّد مصطفی طیبی

استادِ راهنما: دکتر رقیّه صدرایی

دانشگاهِ آزاد اسلامی واحدِ علوم تحقیقات، دانشکده علومِ انسانی، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع:1397.

 

- تصحیحِ نسخه‌خطّیِ شرحِ مثنوی از سروری (دفترِ چهارم- براساسِ نسخه‌ای به خطّ شارح)

نامِ پژوهشگر: بیتا نوریان

استادِ راهنما: دکتر سیّد علی محمّد سجّادی

دانشگاهِ آزاد اسلامی واحدِ علوم تحقیقات، دانشکده علومِ انسانی، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع:1396.

 

- تصحیحِ انتقادیِ «دیوانِ شیخ عبدالقادر بلخی»، با مقدّمه و تعلیقات

نامِ پژوهشگر: کینا نورگل

استاد راهنما: دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دانشگاهِ تهران، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع: 1396.

 

- تصحیح و تحقیقِ نسخه‌خطّیِ «تخمیس الهاشمیات و ملحقات»-از: الشّیخ ملّا عبّاس الزّیوری البغدادی

نامِ پژوهشگر: علیرضا نادریان لایین

استاد راهنما: دکتر حسین ناظری

دانشگاهِ فردوسی مشهد، گروهِ زبان و ادبیاتِ عربی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع: 1396.

 

- بررسیِ تطبیقیِ مفهومِ رنگ در نگارگریِ مکتبِ جلایریان و تبریز 2 (با تاکید بر نسخه خواجویِ کرمانی و خمسه نظامی)

نامِ پژوهشگر: مریم تیموری

استاد راهنما: دکتر اصغر جوانی

دانشگاهِ آزادِ اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده هنر، گروهِ پژوهشِ هنر، مقطع: کارشناسیِ ارشد، تاریخِ دفاع: 1395.

 

- تصحیحِ انتقادیِ «دیوانِ فطرت مشهدی»

نامِ پژوهشگر: رحیم هادی انداب جدید

استاد راهنما: دکتر رحمان ذبیحی

دانشگاهِ ایلام، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع: 1395.

 

- تصحیح و نقدِ دو نسخه‌خطّی «سفر به جنوبِ ایران» با تاکید بر بررسیِ تاریخِ اجتماعیِ یزد در عصرِ قاجار

نامِ پژوهشگر: حسین مسرّت

استاد راهنما: دکتر فریبا افکاری

دانشگاهِ شهید بهشتی، گروهِ ایرانشناشی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- تصحیحِ انتقادیِ «رساله در معرفت و طریقه ساختنِ آلاتِ شناختِ زوال و ساعات و قبله»- تالیف: محمّدرضا یزدی

نامِ پژوهشگر: فاطمه رضایی

استادِ راهنما: دکتر حنیف قلندری

دانشگاهِ آزاد اسلامی واحدِ علوم تحقیقات، دانشکده الهیات و فلسفه، گروهِ تاریخِ علم، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع:1395.

 

- مقدّمه و تصحيح نسخه‌خطّي «ايضاح احقاق الحق و ازهاق الباطل»

نامِ پژوهشگر: حسین علی حسین

استاد راهنما: دکتر محمّد منصور طباطبایی بهبهانی

دانشگاهِ تهران، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1395.

 

- تصحیح و تحقیقِ بخشی از نسخه‌خطّیِ «معاهد التّنبیه فی شرح کتاب من لایحضره الفقیه»

نامِ پژوهشگر: مبارکه درایتی

استاد راهنما: دکتر سهیلا پیروزفر

دانشگاهِ فردوسی مشهد، گروهِ الهیات و معارفِ اسلامی، مقطع: کارشناسی ارشد، سالِ دفاع: 1395.

 

- تصحیحِ نسخه‌خطّیِ «مثنوی حُسن جهانگیر»-از: غیاث‌الدّین منصور ریاضی رازی (قرن سیزدهم هجری)

نامِ پژوهشگر: سهیلا حسن‌زاده مقدّم جورشری

استاد راهنما: دکتر یوسف اسماعیل‌زاده

دانشگاهِ پیام نور استان گیلان، مرکزِ پیام نور رشت، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1397.

 

- مقدّمه، تصحیح و تعلیقاتِ دیوانِ اشعار محمّدرضا نوعی خبوشانی

نامِ پژوهشگر: مهرداد مقصودیان نژاد

استاد راهنما: دکتر علی اصغر باباسالار

دانشگاهِ تهران، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع: 1397.

 

- تصحیحِ و تحقیقِ بخشِ بیستم «صفوه التّفاسیر»- از: علّامه شبر (از ابتدایِ سوره نبا تا آخرِ قرآن)

نامِ پژوهشگر: زهره انتخابیان

استاد راهنما: دکتر محمّد علی رضایی کرمانی نسب‌پور

دانشگاهِ فردوسی مشهد، گروهِ الهیات و معارفِ اسلامی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1395.

 

- تصحیحِ و تحقیقِ بخشِ نوزدهم «صفوه التّفاسیر»- از: علّامه شبر (از ابتدایِ سوره جمعه تا آخرِ سوره مرسلات)

نامِ پژوهشگر: نرجس صاحب علم

استاد راهنما: دکتر علی اسدی اصل

دانشگاهِ فردوسی مشهد، گروهِ الهیات و معارفِ اسلامی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- تصحیحِ و تحقیقِ بخشِ هجدهم «صفوه التّفاسیر»- از: علّامه شبر (از ابتدایِ سوره ذاریات تا انتهایِ سوره صف)

نامِ پژوهشگر: مسعود لعل اوّل

استاد راهنما: دکتر صاحبعلی اکبری

دانشگاهِ فردوسی مشهد، گروهِ الهیات و معارفِ اسلامی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- تصحیحِ و تحقیقِ بخشِ هفدهم «صفوه التّفاسیر»- از: علّامه شبر (از ابتدایِ سوره شوری تا انتهایِ سوره ق)

نامِ پژوهشگر: رقیّه اکبر نژاد رندی

استاد راهنما: دکتر علی اسدی اصلی

دانشگاهِ فردوسی مشهد، گروهِ الهیات و معارفِ اسلامی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1395.

(شایانِ ذکر است که بخش‌هایِ اوّل تا شانزدهم «صفوة التّفاسیر»، دانشگاهِ فردوسی مشهد، گروهِ الهیات و معارفِ اسلامی، مقطع: کارشناسیِ ارشد در سال‌هایِ پیش تصحیح شده است)

 

- تصحیح و تحقیقِ «جبر و تفویض»-از: محمّد شفیع بن محمّد رفیع اصفهانی معروف به قاری بحار

نامِ پژوهشگر: انسی مخبری

استادِ راهنما: دکتر محمّد حسن نادم

دانشگاهِ ادیان و مذاهب، گروهِ شیعه‌شناسی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- تصحیحِ متنِ منظومه «محزون و محبوب» -از: جمالی تبریزی، به همراهِ مقدّمه و توضیحات

نامِ پژوهشگر: عبّاس سبزی

استاد راهنما: دکتر محمّد رضایی

دانشگاهِ سمنان، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- تحقیق و تصحیح «تحفة العشّاق»- تالیف: محمّد کریم شریف قمی

نامِ پژوهشگر: حسین رسولی

استادِ راهنما: آیت‌الله دکتر احمد عابدی

دانشگاهِ آزاد اسلامی واحدِ علوم تحقیقات، دانشکده فلسفه و الهیّات، گروهِ تصوّف و عرفانِ اسلامی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع:1395.

 

- بررسیِ شخصیّت‌شناسیِ شهرزاد با رویکردِ اساطیری در نسخه‌هایِ شرقی؛ عنوانِ عملیِ تصویرسازیِ مجرّد و مفهومیِ قصّه شهرزاد (داستان مدخلِ هزار و یک‌شب)

نامِ پژوهشگر: کیمیا بیدار

استاد راهنما: دکتر یعقوب آژند

دانشگاهِ تهران، دانشکده هنرهایِ زیبا، گروهِ تصویرسازی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1395.

 

- تصحیحِ کتابِ «مَن لَا یَحضرهُ الأدیب» همراه با مقدّمه، شرح و تعلیق (بخشِ اوّل)

نامِ پژوهشگر: سلمان بحری

استاد راهنما: دکتر غلامعبّاس رضایی هفتادر

دانشگاهِ تهران، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، گروهِ زبان و ادبیاتِ عربی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1397.

 

- تصحیحِ کتابِ «مَن لَا یَحضرهُ الأدیب» همراه با مقدّمه، شرح و تعلیق (بخشِ دوّم)

نامِ پژوهشگر: علی پورعبدالله

استاد راهنما: دکتر غلامعبّاس رضایی هفتادر

دانشگاهِ تهران، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، گروهِ زبان و ادبیاتِ عربی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1397.

 

- تصحیحِ «کنزاللّطائف»- تالیفِ: احمد بن علی بن احمد سمرقندی

نامِ پژوهشگر: فروغ شهامت

استاد راهنما: دکتر محمود ندیمی هرندی

دانشگاهِ پیام‌نور مرکزِ بین‌الملل ایتالیا، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- تصحیح و تحلیلِ «جامع‌الفوائد»- تالیفِ: نوازش علی‌خان حیدرآبادی (شیدا)

نامِ پژوهشگر: سیّد حامد نقدی بیکی

استاد راهنما: دکتر محمود ندیمی هرندی

دانشگاهِ پیام‌نور مرکزِ خرّم‌آباد، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- بررسیِ میزانِ کتابتِ علومِ قرآنی و تفاسیرِ فارسی و عربی بر مبنایِ بررسی و فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ کتاب‌خانه علّامه رفیعی قزوین از نظرِ کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی

نامِ پژوهشگر: علی عیوضی

استاد راهنما: دکتر فریبا افکاری

دانشگاهِ شهید بهشتی، گروهِ ایرانشناسی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- بررسیِ پیدایش و شکل‌گیریِ خطِ ایرانیِ نستعلیق در نسخه‌هایِ سده هشتم هجری براساسِ بیاضِ تاج‌الدّین احمد وزیر

نامِ پژوهشگر: دلارام کاردار طهران

استاد راهنما: دکتر حمید رضا قلیچ‌خانی

بنیادِ ایران‌شناسی، گرایشِ اصولِ نسخه‌شناسی و مرمّتِ نسخه‌هایِ خطّی و نسخه‌آرایی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1395.

 

تصحیح و تحقیقِ رساله «جبر و مقابله»- تالیفِ: ملک محمّد اصفهانی

نامِ پژوهشگر: اعظم محمودی

استادِ راهنما: دکتر حنیف قلندری

دانشگاهِ آزاد اسلامی واحدِ علوم تحقیقات، دانشکده الهیّات و فلسفه، گروهِ تاریخِ علم، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع:1395.

 

- تصحیحِ انتقادیِ کتابِ «الذّخیره» سیّد مرتضی (از باب ِامامت) و مقایسه مبانیِ فکریِ آن با کتابِ «شرح الاصول الخمسه» قاضی عبدالجبّار

نامِ پژوهشگر: محمّد سبط طباطبایی یزدی

استاد راهنما: دکتر حامد ناجی اصفهانی

دانشگاهِ ادیان و مذاهب، گروهِ مذاهبِ اسلامی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع: 1395.

 

- پژوهشي بر خوانش نمادين تصويري نسخه «منطق الطّير عطّار» مكتب هرات و اصفهان (مطالعه موردي 8 نگاره)

نامِ پژوهشگر:  آتوسا شاملو منتظر مقدّم

استاد راهنما: دکتر مینا صدری

دانشگاهِ تهران، دانشکده هنرهایِ زیبا، گروهِ هنرهایِ تجسّمی، مقطع:  کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1395.

 

- تصحیحِ کتابِ «مترادف‌الالفاظ» اثرِ عبدالکریم بن شیخ راجن غزنوی

نامِ پژوهشگر: یدالله رادبخش

استاد راهنما: داود محمّدی

دانشگاهِ سمنان، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، مقطع: دکتری، 1395.

 

- تصحیحِ انتقادیِ «مخزن الانشا» (همراه با مقدّمه، تعلیقات و فهارس)

نامِ پژوهشگر: سیّد شکوفه اکبرزاده

استاد راهنما: دکتر عبدالله رادمرد

دانشگاهِ فردوسی مشهد، گروهِ الهیات و معارفِ اسلامی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1395.

 

منبع: پایگاه خبری نسخ خطی

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.