ترجمه رباعیات عطار نیشابوری در مصر

میراث مکتوب- منتخبی از اشعار و رباعیات فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر پرآوازه ایرانی به زبان عربی ترجمه و منتشر شد.

منال الیمنی عبدالعزیز، استاد دانشگاه‌های مصر، 500 رباعی این شاعر از دیوان مختارنامه را به زبان عربی ترجمه و تحت عنوان «گزیده رباعیات فریدالدین عطار» (الرباعیات المختارة لفرید الدین العطار) توسط مؤسسه انتشاراتی آفاق در قاهره به چاپ رسانده است.

روزنامه السیاسه چاپ کویت با درج این خبر قسمت‌هایی از اشعار عطار و شرح حال این شاعر ایرانی را منتشر کرده است.

روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی