شمارۀ جدید فصلنامۀ «خردنامه صدرا»

میراث مکتوب- در شماره ۹۵ فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا، پس از سرمقاله، عناوین زیر دیده می‌شود: نقد و بررسی ادله ابتکاری حکیم سبزواری بر حرکت جوهری؛ بررسی مقایسه‌ای چیستی زمان و حدوث زمانی عالم از نظر فخر رازی و ملاصدرا؛ بایدها و نبایدهای فلسفه اسلامی مبتنی بر اندیشۀ مقام معظم رهبری؛ مقایسۀ چگونگی کلام الهی از نظر متکلمان و ابن‌عربی؛ تحقیق و بررسی نظر نهایی ملاصدرا دربارۀ معنای «اعتباریت ماهیت»؛ خاستگاه اختلافات مبنایی دربارۀ علت غایی و علیت طبیعی، علت متافیزیکی؛ اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی (بررسی دیدگاه ملاصدرا).

چکیده مقالات شماره‌های مختلف خردنامه صدرا در سایت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در دسترس همگان قرار دارد.

همچنین علاقه‌مندان برای خرید نشریات و کتب بنیاد، می‌توانند به واحد فروش و مشترکان بنیاد حکمت اسلامی صدرا (شماره تلفن ۸۸۱۵۳۵۹۴) و یا به دفتر فروش انتشارات به آدرس تهران خیابان انقلاب اسلامی، مقابل دانشگاه تهران، بین فخر رازی و خیابان دانشگاه، «مجتمع فرهنگی پارسا» مراجعه کنند.