نمایش دست‌خط قرآنی منسوب به امام رضا(ع)

میراث مکتوب- همزمان با فرا رسیدن دهه کرامت و ولادت امام رضا (ع)، برگی از قرآن کریم منسوب به هشتمین امام شیعیان در موزه کتاب و میراث مستند کتابخانۀ ملی ایران به نمایش درآمد.

این اثر نفیس و معنوی مربوط به اواخر سدۀ دوم هجری قمری می‌شود که خط آن کوفی مشرقی بوده و بر روی پوست با اعراب و فاقد اعجام (نقطه‌گذاری و تنوین) نگارش یافته است.

این برگ‌های مصحف شریف که کتابت آنها منسوب به هشتمین امام شیعیان حضرت ابوالحسن علی ابن موسی الرضا (ع) می‌شود، آیات هفتم تا دهم سورۀ مبارکۀ مجادله و آیات سی و سوم تا سی و چهارم سورۀ مبارکۀ زخرف را در بر می‌گیرد.