انتشار فصلنامۀ «ایران‌نامه» در قزاقستان

میراث مکتوب- به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان، شماره‌های 49 و 50 فصلنامۀ شرق‌شناسی ایران‌نامه در قزاقستان منتشر شد.

در این شماره مسائلی مانند افکار عمر خیام و نظریۀ دینانی، تاریخ تصوف در ماوراءالنهر، صفویان و گرجیان در قرن هفدهم میلادی و مبارزه برای استقلال، نقش خاندان صدر در ادارۀ امور سیاسی و دینی ماوراءالنهر، منابع اصلی مثنوی معنوی مولانا و ... مورد بررسی قرار گرفته است.

این نشریه که با حمایت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در قزاقستان و با تلاش صفر عبدالله منتشر می‌شود، مخاطبان بسیاری در آسیای مرکزی و قفقاز دارد و منبع ارزشمندی است برای کسانی که در زمینۀ فرهنگ و تمدن ایرانی مطالعه و پژوهش می‌کنند.

منبع: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی