برگزاری کارگاه آموزشی سیاق‌شناسی

میراث مکتوب- کارگاه آموزشی سیاق‌شناسی از مجموعه کارگاه‌های آموزشی فرهنگ و هنر ایرانی ـ اسلامی در کتابخانه و موزۀ ملک برگزار می‌شود.

این کارگاه در قالب مدرسۀ تابستانی ملک و توسط بخش پژوهش و آموزش کتابخانه و موزۀ ملی ملک برگزار خواهد شد.

مدرس کارگاه سیاق‌شناسی، عمادالدین شیخ‌الحکمایی، پژوهشگر مؤسسۀ باستان‌شناسی دانشگاه تهران است.

این کارگاه طی 5 جلسه روزهای دوشنبه از ساعت 14:30 تا 16:30 در کتابخانه و موزه ملی ملک به آدرس خیابان امام خمینی،‌ سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد برگزار می‌شود.

نخستین جلسه کارگاه سکه‌شناسی روز دوشنبه 7 مردادماه برگزار خواهد شد.

دوستداران و علاقه‌مندان به حضور در این کارگاه می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می‌توانند با شماره تلفن 66700878 تماس گرفته یا حضوری به بخش پژوهش و آموزش کتابخانه و موزۀ ملک مراجعه کنند.

گفتنی است مدرسۀ تابستانی ملک شامل کارگاه‌های آموزشی فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی در دو بخش «گروه هنر و صنایع» و «گروه تاریخ و تمدن» است.