نخستین نشست تخصصی نظامی‌پژوهی

میراث مکتوب- نخستین نشست تخصصی نظامی‌پژوهی توسط مؤسسۀ پژوهشی حکیم نظامی و مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار می‌شود.

در این نشست آقایان دکتر فتح‌الله مجتبایی، دکتر علی‌اشرف صادقی، دکتر محمود عابدی، دکتر علی موسوی گرمارودی، دکتر اکبر ایرانی، دکتر نصیب گویوش‌اف، استاد جمشید علیزاده و دکتر قدیر طورغوت سخنرانی خواهند کرد.

این نشست، ساعت 17 تا 20 روز شنبه، پنجم مردادماه، همراه با اجرای موسیقی ایرانی توسط گروه هنری ماهور، در سالن دانشکدۀ زلزله‌شناسی دانشگاه تبریز برگزار می‌شود.