انتشار کتاب «همه عالم تن است و ایران دل» در قزاقستان

میراث مکتوب- کتاب «همه عالم تن است و ایران دل» با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در قزاقستان و با کوشش صفر عبدالله، ایرانشناس برجسته، به زبان روسی ترجمه و توسط انتشاراتی سرویس پرس منتشر شد.

این کتاب که در بردارنده مجموعه‌ای از مقالات اساتید مشهور ایرانشناس از کشورهای مختلف است، میراث فرهنگی و تمدنی ایران زمین و نیز ارتباطات میان ایرانیان و سایر اقوام را مورد بررسی قرار داده و به منظور یاری رساندن به تبادل افکار و اندیشه‌ها میان اساتید این حوزه، منتشر شده است.