زندگی نامۀ منظوم عبدالقادر مراغی به قلم خودش

میراث مکتوب- در این مقاله زندگی‌نامۀ منظوم و خودنوشت عبدالقادر مراغی تصحیح شده و فواید آن در اطلاع دقیق‌تر از احوال عبدالقادر استخراج شده است.

این متن که برای اطلاع گستردهتر اهالی تحقیق در باب خواجه عبدالقادر مراغهای، علم و هنر موسیقی و تاریخ آن، و تاریخ «جمهوری ادبا» در نیمۀ دوم قرن هشتم و ابتدای قرن نهم ارائه میشود کشف تازهای نیست، اما تا کنون آنگونه که باید مورد توجه اهل تحقیق، در ایران، قرار نگرفته و در دسترس آنان نبوده است.

زندگینامۀ منظوم خواجه عبدالقادر مراغی تنها در نسخهای از کتاب شرح ادوار او نوشته شده که در طوپقاپوسرای (بهشمارۀ الف - ۳۴۷۰) نگاهداری میشود. تقی بینش که شرح ادوار را تصحیح و منتشر کرده از وجود این دستنوشته با خبر بوده، امّا در تصحیح خود از آن بهره نگرفته است. این متن دو بار بهصورت عکسی، همراه با ترجمۀ روسی و ترکی عثمانی، منتشر شده است. در مقالۀ حاضر پس از مقدمه‌ای دربارۀ زندگی و فعالیت‌های عبدالقادر مراغی، متن زندگی‌نامۀ او تصحیح و در اختیار پژوهشگران قرار داده شده است.

مقالۀ «زندگی نامۀ منظوم عبدالقادر مراغی به قلم خودش؛ معرّفی یک سند، همراه با یادداشتی مقدّماتی» به قلم علی فردوسی، در شمارۀ 78-79 فصلنامۀ گزارش میراث (دورۀ سوم، سال دوم، شمارۀ یکم و دوم، بهار-تابستان 1396) به انتشار رسیده است.

برای خرید این شماره از نشریۀ گزارش میراث می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.