مجموعه مقالات ابوالفضل خطیبی منتشر می‌شود

دکتر ابوالفضل خطیبی، شاهنامه‌پژوه و عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی میراث مکتوب، از در دست تدوین بودن دو جلد از مجموعۀ مقالاتش خبر داد و گفت: قصد دارم برخی از مقالاتی را که پیش از این با موضوع داستان رستم و سهراب در نشریات مختلف از جمله گزارش میراث و نامۀ فرهنگستان به چاپ رسانده‌ام در یک جا گرد آورده و تحت عنوان جستارهایی دربارۀ داستان رستم و سهراب به چاپ برسانم.

دکتر خطیبی افزود: این مجموعه حدود 10 مقاله و یادداشت را در بر می‌گیرد که منحصراً به داستان رستم و سهراب اختصاص دارد.

وی دربارۀ مجموعه مقالات دیگری که از او به چاپ خواهد رسید، گفت: مجموعۀ دیگر حدود 40 مقاله را در بر خواهد گرفت که شامل مقالات منتشر شده در جشن‌نامه‌ها، یادنامه‌ها و مجلات دربارۀ شاهنامه است.

وی اظهار امیدواری کرد که در سال جاری بتواند این دو مجموعه را آماده و منتشر کند.