شمائل النبی

میراث مکتوب- محمد بن عیسی ترمذی از محدثان بزرگ سدهٔ سوم هجری خراسان و یکی از شش مؤلف صحاح اهل سنت است، به گفتهٔ برخی از خاورشناسان او سرشناس‌ترین مرد منطقه ترمذ در آن قرن بوده است.
به گفتهٔ حاکم ابواحمد نیشابوری پارسایی و بیم ترمذی چنان بوده است که از بسیاری گریستن سال‌های پایانی زندگی را کور بوده است.
انصاری مؤلف گرانقدر کتاب منازل السائرین می‌گوید جامع ترمذی سودبخش‌تر از صحیح بخاری و صحیح مسلم است.
کتاب حاضر برگردان فارسی کتاب الشمائل اوست که دربارهٔ صفات ظاهری و اخلاق پسندیده حضرت ختمی‌مرتبت فراهم آورده است.
دانشمندان بزرگ شیعی مانند ابن شهر آشوب و علامه مجلسی در ثبت اوصاف ظاهری و محامد اخلاقی رسول خدا صلی‌الله‌وعلیه‌وآله به روایت‌های او استناد کرده‌اند.
ترمذی به سال 279 هجری درگذشت.

شمائل النبی، نویسنده: ابوعیسی ترمذی، مترجم: محمود مهدوی دامغانی، نشر: نی، نوبت چاپ: سوم، صفحات: 272، قیمت: 48،000 ريال