مجموعه مقالات همایش حکمت اشراقی منتشر شد

میراث مکتوب- به همت انجمن آثار و مفاهر فرهنگی کتاب مجموعه مقالات همایش ملی حکمت اشراقی در پرتو آراء و آثار شهاب الدین سهروردی (شیخ اشراق) و به کوشش کاوه خورابه و فاطمه بستان شیرین همزمان با برگزاری این همایش 8 مردادماه منتشر شد.

فهرست مقالات این اثر عبارت است از:

مطلع/ کاوه خورابه

آیینه ای رو به ملکوت (نسبت نفس و روح با ظلمت و نور در تخیل و تأویل شیخ اشراق)/ حسن بلخاری قهی

گزارش و بررسی انتقادی نظر سهروردی درباره جوهر جسمانی/ صدرالدین طاهری

الواردات و التقدیسات شیخ اشراق شهاب الدین یحیی سهروردی/ نجفقلی حبیبی

جسم طبیعی و مبادی آن در اندیشه سهروردی/ غلامحسین رحیمی

نگاهی کوتاه بر علم النفس (خودشناسی) در رساله پرتونامه شیخ اشراق/محمدرضا ذاکر عباسعلی

سهروردی و پارادایم منطق ارسطویی ـ سینوی/ احد فرامرز قراملکی

نکاتی در باب منطق اشراقی

عیار منطق سهروردی/ علی اصغر جعفری ولنی

سهروردی و اقبال/ محمد بقایی ماکان

پایان فلسفه اسلامی در جانب غربی! (بررسی مقایسه ای اندیشه های سهروردی و ابن رشد)/ سید حسن عرب

ارزیابی ملاصدرا از مبحث قوای ادراکی نفس انسان در نظر سهروردی/ سیماسادات نوربخش

نور و ظلمت در حکمة الاشراق سهروردی با توجه به شرح قطب الدین شیرازی/ غلامرضا جمشیدنژاد اول

دقایقی در باب پروژه احیاء در نزد سهروردی/ رضا کوهکن

از فره مزدایی تا سکینه اشراقی/ زهرا زارع

خوانش عرفانی از روایت اسطوره ای نزد سهروردی/ بهمن نامور مطلق

تحلیل نشانه ای در مؤنس العشاق سهروردی/ احمد تمیم داری

رمزپردازی و روش تأویل سهروردی در رسائل رمزی ـ عرفانی/ بهمن نزهت

دلایل پذیرش شخصیت جهانی شیخ شهاب الدین یحیی ابن حبش امیرک سهروردی در فهرست مشاهیر جهانی یونسکو / سعدالله نصیری قیداری

چکیده مقالات انگلیسی

در بخشی از مطلع این اثر به قلم کاوه خورابه معاون علمی ـ پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آمده است: حکیم شهید شیخ شهاب‌الدین سهروردی «شهاب الملة و الدین»، پادشاه حکمت متألهین و پیشوای مکاشفین، دردانۀ نوگرای سپهر اندیشۀ حکمی و فلسفی ایران‌زمین است که گرچه، جام شوکرانش نوشاندند، اما به گواه تاریخ شهد شهادتش، شاهدی شد زیبارو بر پهنۀ تفکر و تعقل عقلایی. انبان اندیشۀ سهروردی، بر هم نهادی است برآمده از حکمت ذوقی و بحثی و موضوعات به جای مانده‌اش، خامۀ متوغلی است کارآزموده در کشت‌زار تأله و بحث که ابتدا روان به نورالانوار فرزانگی فرهیخته داشته و در انتها تن به زیر تیغ دژخیم رهسپار کرده، چه، نیک می‌دانست سلوک در کوی حکمت، حدیثی است پرخون که در آن، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت.

صفحات پیش رو، فراهم آمده است به مناسبت همایش ملی حکمت اشراقی در پرتو آرا و آثار شهاب الدین سهروردی (شیخ اشراق) و همزمان با پذیرش پیشنهاد بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی توسط یونسکو، که به قلم پژوهندگان در حوزه‌های حکمت و فلسفه، مطالعات تطبیقی و نشانه‌شناسی، منطق و حکمت خسروانی به واکاوی نظرات شیخ اشراق پرداختند.

به همت انجمن آثار و مفاهر فرهنگی و کمیسیون ملی یونسکو ایران و فرمانداری قیدار و دانشگاه آزاد اسلامی، کتاب مجموعه مقالات همایش ملی حکمت اشراقی در پرتو آراء و آثار شهاب‌الدین سهروردی (شیخ اشراق) و به کوشش کاوه خورابه و فاطمه بستان شیرین همزمان با برگزاری این همایش 8 مردادماه به بهای 50000 تومان منتشر شد.