مقایسۀ تطبیقی قوسیۀ نظام الدین اصفهانی با قوسیۀ کمال الدین اسماعیل اصفهانی

میراث مکتوب- شرح موضوع و روش کلی پژوهش:
قاضی نظام الدین اصفهانی از شاعران و نویسندگان مشهور و دوزبانۀ ایران در قرن هفتم است. با آن که شهرت وی به رباعیات او به زبان عربی است، آثار و رسائل ادبی دیگری نیز از وی برجای مانده که از جملۀ آنها قوسیه در وصف کمان است. ظاهراً به تأسی از وی، کمال الدین اسماعیل اصفهانی در همان قرن قوسیه ای به زبان عربی انشاء کرده است که با توجه به شهرت صرف شاعری او، دارای اهمیت ویژه ای است. این دو رساله را ابوالمجد تبریزی در سفینۀ تبریز درج کرده است. در طرح پیشنهادی این دو رساله مقایسه می شوند.
برای اجرای این طرح، دو رسالۀ یادشده به دقت قرائت و تشبیهات و استعارات و تلمیحات و کنایات آنها استخراج می شود. سپس این تشبیهات و استعارات و ... با یکدیگر مقایسه می شوند تا میزان تأثیر و تأثر آنها از یکدیگر آشکار شود.
اهمّ منابع:
- قوسیه، نظام الدین اصفهانی، سفینۀ تبریز، چاپ عکسی، با مقدمه های عبدالحسین حائری و نصرا لله پورجوادی، تهران، 1381 ش؛ رسالۀ 193: ص 710-711.
- قوسیه، کمال الدین اصفهانی، همان؛ رسالۀ 192: ص 704-710.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.