پردۀ ماده یا پردۀ باده؟

میراث مکتوب- آنچه از موسیقی قدیم ایرانی، به‌ویژه سده‌های نخست هجری و پیش از آن، می‌دانیم بسیار محدود و ناچیز است. نام‌های بسیاری از طریق متون مختلف، به‌ویژه متون ادبی، به دست ما رسیده، اما بسیاری از آنها تصحیف شده‌اند یا وجه تسمیه و مابه‌ازای آنها دانسته نیست.

در مقالۀ حاضر به نام یکی از پرده‌های موسیقی قدیم ایرانیان پرداخته شده که در دیوان منوچهری و قابوسنامه به آن اشاره رفته و محققان در چیستی آن دچار تردید بوده‌اند. نویسنده با به دست دادن شاهدی تازه که حاوی دلایل متنی متقنی است صورت اصیل این نام را نشان داده است.

مقالۀ «پردۀ ماده یا پردۀ باده؟» به قلم یاسر دالوند، در شمارۀ 78-79 فصلنامۀ گزارش میراث (دورۀ سوم، سال دوم، شمارۀ یکم و دوم، بهار-تابستان 1396) به انتشار رسیده است.

برای خرید این شماره از نشریۀ گزارش میراث می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.