کتاب «ابن‌سینا» منتشر شد

میراث مکتوب- ابن‌سینا نابغۀ‌ ناآرام و پرنویس که بخش زیادی از عمر نه‌چندان درازش در سفر یا در بحبوحۀ زدوخوردها و ماجراهای سیاسی گذشت، پس از مرگ گویی زندگی دیگری از سر گرفت و خیلی زود راهی پایتخت‌ها و دانشگاه‌های اروپایی شد.

چنان‌که در اوائل قرن سیزدهم میلادی مکتبی لاتینی به نام او پدید آمد و بزرگانی چون راجر بیکن و آلبرت کبیر (آلبرتوس ماگنوس) به آثار ابن سینا توجه ویژه‌ای نشان دادند و دانشمندانی چون گیوم دُوِرنی و توماس آکویناس از ترس نفوذ اندیشه‌های ابن سینا در میان مسیحیان اروپا خود را ناچار دیدند که به معارضه با وی برخیزند و به ردّ و نقض آرای او بپردازند.

محمد دهقانی در کتاب ابن‌سینا، به عنوان دومین جلد از مجموعۀ‌ تاریخ و ادبیات ایران (عصر غزنوی) به سرگذشت، اندیشه‌ها و آثار این فیلسوف ایرانی پرداخته است.

کتاب ابن‌سینادر ۱۴۶ صفحه، به بهای ۲۴ هزار تومان، توسط نشر نی منتشر شده است.