کارگاه مُهرشناسی در مؤسسۀ میراث مکتوب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، کارگاه دو روزۀ مُهرشناسی با تدریس عمادالدین شیخ‌الحکمایی، روزهای ‌شنبه و یکشنبه 26 و 27 مرداد 1398 در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

عمادالدین شیخ‌الحکمایی در این کارگاه به تبیین و بررسی پیشینۀ کاربرد مهر، اصول مهرخوانی و قواعد نگارش آن، معرفی ابعاد گستردۀ پژوهشی مهرشناسی، منابع و کاربردهای مختلف مهر و ارایۀ نمونه­‌هایی از موضوع مهرپژوهی پرداخت و شرکت‌کنندگان در این کارگاه به تمرین عملی در این زمینه پرداختند.

در پایان به شرکت‌کندگان گواهی حضور در این کارگاه اعطا شد.