مقالات تراثی مجلۀ «جرنل»

میراث مکتوب- «کتابخانۀ رضا رامپور» در هندوستان مجله‌ای به نام «جَرنَل» منتشر می‌کند که بیشتر مقالات آن به موضوعِ تراثیات زبان‌های اردو، فارسی و عربی می‌پردازد.

تقریباً در هر شماره دربارۀ میراثِ سرزمین رامپور یا نسخه‌خطّیِ موجود در کتابخانۀ رضا رامپور مقاله‌ای چاپ می‌شود. تصویر نسخه‌خطیِ مصوّری از خودِ کتاب‌خانه، زینت‌بخشِ سرورقِ هر شماره مجله است. در زیر، فهرستِ مقالاتِ تراثیِ «جَرنَل» به ترتیبِ نامِ مقاله‌نویسان، از شماره 1 (سالِ: 1989) تا شماره 30 (سالِ: 2016) آمده است:

 

- «برخی از تالیفاتِ مهمِ منشی انوار حسین تسلیم» // مقاله‌نویس: آذرمیدخت صفوی- شماره 8 و 9.

- «دو کتابِ ابن رشیق: العمدة و شعر العرب در نگاهِ علامه شبلی نعمانی» // مقاله‌نویس: آذرمیدخت صفوی- شماره 22 و 23.

- «رسمِ دنیا؛ منبعی مهم و جالب از آداب و رسومِ هندوستانی‌ها در قرنِ 19 میلادی» (نسخه‌خطّیِ فارسی، تالیف: محمّد علی خان عرف نواب دولها شمس‌آبادی) // مقاله‌نویس: آذرمیدخت صفوی- شماره 28.

- «تالیفِ نادر و غیرمطبوعه‌ای از القریزی» // مقاله‌نویس: مختارالدّین احمد آرزو- شماره 2.

- «چند کتاب‌ِ مهم درباره وفیات‌نگاری» // مقاله‌نویس: مختارالدّین احمد آرزو- شماره 8-9.

- «چند کتاب‌خانه شرقی در سرزمینِ رامپور» // مقاله‌نویس: مسرّت حسین خان آزاد- شماره 2.

- «نخستین نشریه به زبانِ اردو در منطقه روهیل کَند»(هفته‌نامه دبدبه اسکندری، سردبیر: شاه محمد فضل حسن صابری، تاریخِ چاپ: 1866) // مقاله‌نویس: مسرّت حسین خان آزاد- شماره 10 – 11.

- «زندگی و آثارِ مولانا عبدالسلام خان» // مقاله‌نویس: مسرّت حسین خان آزاد، شماره 16-17.

- «اشعارِ فارسیِ حضرت شاه نیاز بریلوی» // مقاله‌نویس: آصفه زمانی، شماره 6-7.

- «حرفه و صنعت و صنعتگر در منطقه روهیل کَند» // مقاله‌نویس: ابن حسن خورشید، شماره 4-5.

- «اسلحه‌سازی در منطقه روهیل‌کَند» // مقاله‌نویس: ابن حسن خورشید، شماره 12-13.

- «فروغِ زبانِ اردو در سرزمین رامپور در دوره نواب کلب علی خان» // مقاله‌نویس: ابن حسن خورشید، شماره 16-17.

- «آثارِ ملا محمود جون‌پوری» // مقاله‌نویس: ابوالعرفان نَدوی، شماره 1.

- «مسائلِ اساسیِ تصحیحِ متن در زبانِ اردو» // مقاله‌نویس: ابوالکلام قاسمی، شماره 20-21.

- «زندگی و آثارِ مولانا سلام‌الله رامپوری » // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 4-5.

- «خدماتِ عربیِ علمایِ سرزمینِ رامپور» (معرّفیِ 45 تن از علماء به همراهِ آثارِ علمی، ادبی و دینی‌اشان)// مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 6-7.

- «ویژه‌نامه‌هایِ مجلّات که در کتاب‌خانه رضا رامپور نگهداری می‌شوند» (مشخصّاتِ کامل240 عنوان ویژه‌نامه)// مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 6-7.

- «نسخه‌هایِ خطّیِ دیوانِ مصحفی در کتاب‌خانه رضا رامپور» // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 8-9.

- «تاریخ‌نگارانِ عرب در هندوستان» // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 10-11.

- «بررسیِ فهرست‌ نسخه‌هایِ خطّیِ کتاب‌خانه رضا رامپور و شیوه فهرست‌نویسیِ آن‌ها» // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 12-13.

- «آئینه حیرت؛ داستانِ ادبی و سندی مهم» // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 14-15.

- «فهرست‌نویسی و نگهداریِ نسخه‌هایِ خطّیِ اسلامی» // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 18-19.

- «جامعه هندوستانِ قدیم در نوشته‌هایِ سیّاحانِ عرب» // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 22-23.

- «عجائباتِ هند: نگاهی به سفرنامه ابن‌بطوطه» // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 24-25.

- «تاریخِ بَنارَس؛ معرّفیِ نسخه‌خطّی به زبانِ اردو در کتاب‌خانه رضا رامپور»(مولف: محمد رفیع رضوی عالی)  // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 28.

- «زندگیِ سلاطینِ هند با مطالعه ملفوظات» // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 30.

- «فهرستِ متفرّقی از 319 عنوان نسخه‌هایِ خطّیِ فارسی» // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 30.

- «جایگاهِ محمّد غیاث‌الدّین رامپوری در بینِ فرهنگ‌نویسانِ هندوستانی» // مقاله‌نویس: احسن‌الظّفر، شماره 8-9.

- «اهمّیّتِ فرامینِ شاهی و اسناد و مسئله ترجمه آن‌ها» // مقاله‌نویس: احسن‌الظّفر، شماره 20-21.

- «روابطِ فرهنگی و اقتصادیِ هند و مصر در عصرِ کنونی» // مقاله‌نویس: احسن‌الظّفر، شماره 22-23.

- «هندوستان دوره میانی با تکیه بر چهار عنصر- تالیف: مرزا عبدالقادر بیدل دهلوی» // مقاله‌نویس: احسن‌الظّفر، شماره 24-25.

- «دو نسخه‌خطّی مهم از دو کتابِ برجسته تصوف: فصوص الحکم (مولف: محی الدّین عربی) و عوارف المعارف (مولف: شهاب‌الدّین سهروردی)» // مقاله‌نویس: احمد خان، شماره 6-7.

- «مسالک الابصار فی ممالک الامصار؛ منبعِ مهمی از قرنِ چهاردهم میلادی – تالیف: شهاب‌الدّین عبدالعبّاس احمد بن یحیی بن فضل الله العمری» // مقاله‌نویس: احمد خان، شماره 28.

- «سخنرانیِ کلیدی که در همایشِ: مسائلِ تصحیحِ متن و راه‌کارهایِ آن در  21 دسامبر 2009 در کتاب‌خانه رضا رامپور ایراد شد» // مقاله‌نویس: اخترالواسع، شماره 20-21.

- «خودنوشت‌ و سفرنامه‌ها؛ معرّفیِ برخی از منابعِ هندوستان دوره میانی» // مقاله‌نویس: اخترالواسع، شماره 24-25.

- «مراکزِ آموزشِ اسلامی در شهرِ آگرا» // مقاله‌نویس: اختیار جعفری، شماره 10-11.

- «چند نشریه مهم در شهرِ آگرا: تیرهوین صدی، زمانه، صلایِ عام، نقّاد، شاعر» // مقاله‌نویس: شماره 12-13.

- «نسخه خطّی غرائب‌اللّغات؛ تالیف: سراج‌الدّین علی‌خان آرزو» // مقاله‌نویس: اختیار جعفری، شماره 16-17.

- «شاه عبدالقادر محدّث دهلوی و موضح قرآن» // مقاله‌نویس: اخلاق حسین قاسمی، شماره 3.

- «شیخ الهداد فیضی (الله داد فیضی – مولفِ: مدار الافاضل؛ اکبرنامه؛ تاریخِ همایون‌شاهی)» // مقاله‌نویس: ادریس احمد، شماره 4-5.

- «آثارِ تاریخیِ شهرِ بَریلی» // مقاله‌نویس: لطیف حسین ادریس، شماره 6-7.

- «نامه‌هایِ مرزا غالب دهلوی به نامِ عبدالمجید جنون بریلوی» // مقاله‌نویس: لطیف حسین ادریس، شماره 8-9.

- «روشِ تاریخ‌نگاریِ حکیم نجم‌الغنی‌خان با تکیه بر اخبارالصّنادید» // مقاله‌نویس: اسد رضا، شماره 14-15.

- «هندوستان در کتابِ البیرونی» // مقاله‌نویس: اسد رضا، شماره 22-23.

- «تحفة‌السّعداء؛ منبعِ مهمی از قرنِ نهم و دهم هجری»(ملفوظاتِ شیخ سعد که خواجه کمال‌الدّین گردآوری کرده است)// مقاله‌نویس: اسد رضا، شماره 30.

- «آغازِ تاریخ‌نگاری به زبانِ اردو: قصه و احوالِ روهیلا؛ مولف: رستم علی بجنوری، تالیفِ قرنِ هجدهم میلادی، تدوینِ کتاب از: قاضی عارف حسین  » // مقاله‌نویس: اقتدار حسین صدّیقی، شماره 4-5.

- «خدمات محمّد پَکتال؛ یک انگلیسیِ تازه مسلمان» // مقاله‌نویس: اقتدار حسین صدّیقی، شماره 8-9.

- «تالیفاتِ فارسی و اردو قائم چاند پوری و نقشِ سرزمین‌هایِ کَتیهر و رامپور در گسترش زبانِ اردو » // مقاله‌نویس: اقتدار حسین صدّیقی، شماره 20-21.

- «تصحیحِ نسخه‌هایِ خطّیِ فارسیِ مربوط به دوره هندوستان میانی و ترجمه آنها به زبانِ اردو و انگلیسی» // مقاله‌نویس: اقتدار حسین صدّیقی، شماره 20-21.

- «سفرنامه بخارا شریف- تالیف: حافظ محمّد فاضل خان بَریلوی» // مقاله‌نویس: اقتدار حسین صدّیقی، شماره 24-25.

- «نقشِ زبان و ادبیاتِ فارسی در گسترشِ فرهنگِ مشترکِ هندو-اسلام» // مقاله‌نویس: اقتدار حسین صدّیقی، شماره 26-27.

- «بساتین الانس؛ منبعیِ تاریخی»(این کتاب به نثرِ فارسی است و مولفِ آن:  اختسان.) // مقاله‌نویس: اقتدار محمّد خان، شماره 28.

- «البیرونی و هندوستان» // مقاله‌نویس: اقتدار محمّد خان، شماره 24-25.

- «شاعرانِ نعت‌گویِ هندو مذهب» // مقاله‌نویس: اقتدار محمّد خان، شماره 26-27.

- «افاده، نشریه‌ای قدیمی که در شهرِ آگرا چاپ می‌شد، تاریخِ چاپ: 1914، صاحب امتیاز و سردبیر: نوّاب حاجی محمّد اسماعیل خان» // مقاله‌نویس: اکبر رحمانی، شماره 12-13.

- «بیاضِ مهمی در موزه ملّی [دهلی]شامل 144 ورق، دارایِ نمونه‌هایی از شعرهایِ شاعران و اقتباساتِ نثرنویسان» // مقاله‌نویس: امیر حسن عابدی، شماره 1.

- «من و سرزمینِ رامپور» // مقاله‌نویس: امیر حسن عابدی، شماره 2.

- «ترجمه‌هایِ فارسیِ تازه‌ کشف شده‌ای از کتاب‌هایِ هندوها: مَهابارات؛ بَگوَت گیتا؛ شَری مَد بَگوَت» // مقاله‌نویس: امیر حسن عابدی، شماره 3.

- «سفرنامه آنَند رام مُخلص؛ این متن را دکتر اظهر علی تصحیح کرده بود. نسخةخطّیِ آن در کتاب‌خانه رضا رامپور نگهداری می‌شود» // مقاله‌نویس: امیرحسن عابدی، شماره 8-9.

- «نسخة‌خطیِ مصوّرِ دیوانِ حافظ» // مقاله‌نویس: امیرحسن عابدی، شماره 10-11.

- «غنایی کشمیری» // مقاله‌نویس: امیرحسن عابدی، شماره 12-13.

- «شناختِ نسخه‌هایِ خطّیِ فارسی» // مقاله‌نویس: امیرحسن عابدی، شماره 18-19.

- «تاریخِ ولادتِ مرزا غالب دهلوی با توجّه به مراسلات و مکتوبات» // مقاله‌نویس: اِچ.اِی.سعید، شماره 12-13.

- «ترجمه‌هایِ مشهور از زبانِ عربی به اردو» // مقاله‌نویس: بدرالدّین حافظ، شماره 20-21.

- «ازدواج‌هایِ علمایِ هند با عرب‌ها» // مقاله‌نویس: بدرالدّین حافظ، شماره 22-23.

- «خدماتِ علمیِ علمایِ سرزمینِ رامپور» // مقاله‌نویس: بهاوالحق رضوی، شماره 2.

- «زندگی و آثارِ مولانا عبدالدّائم جلالی» // مقاله‌نویس: بهاوالحق رضوی، شماره 4-5.

- «احساناتِ صوفیایِ کرام» // مقاله‌نویس: بهاوالحق رضوی، شماره 10-11.

- «مولانا عبدالسّلام خان رامپوری» // مقاله‌نویس: بهاوالحق رضوی، شماره 14-15.

- «نقشِ سرزمینِ اَمروهه در تاریخ‌نگاری به همراهِ نامِ کتاب‌ها» // مقاله‌نویس: تابان نقوی، شماره 4-5.

 

- «تاریخ و فرهنگ در سفرنامه مُخلص- تالیف: آنندرام مخلص» // مقاله‌نویس:تبسّم صابر، شماره 24-25.

- «تحفة المجاهدین فی بعض اخبار البرتکالین؛ منبعِ مهمِ عربی درباره تاریخ و فرهنگِ مالابار، مولف: شیخ زین الدّین معبری، قرنِ دهم هجری» // مقاله‌نویس: تبسّم صابر، شماره 28.

- «خیرالمجالس؛ منبعِ مهمی از تاریخ و فرهنگِ دوره سلطنت»(این کتاب، ملفوظاتِ خواجه نصیرالدّین محمود چراغ دهلوی است که مریدش- حمید قلندر- بین 1354و 1355م گردآوری کرده بود) // مقاله‌نویس: تبسّم صابر، شماره 30.

- «چاپ‌خانه‌ها و مطبوعاتِ اردو زبان در شهرِ بَدایون» // مقاله‌نویس: تسلیم غوری بَدایونی، شماره 10-11.

- «خدماتِ اجتماعی و ادبیِ خاندانِ عبّاسیِ منطقه بَدایون» // مقاله‌نویس: تسلیم غوری بَدایونی، شماره 16-17

- «سرزمینِ روهیل کَند؛ درختِ فرهنگ و تمدّنِ ما» // مقاله‌نویس: تنویر احمد علوی، شماره 6-7

- «روهیل کَند؛ یک شکارگاه» // مقاله‌نویس: تنویر احمد علوی، شماره 8-9.

- «خدماتِ اجتماعیِ صوفیایِ کِرام» // مقاله‌نویس: جمال‌الدّین، شماره 10-11.

- « مشخّصاتِ کاملِ 9 کتیبه تاریخی به همراهِ عکس از منطقه سَنبَل در روهیل کَند» // مقاله‌نویس:جمال محمّد صدیقی، شماره 4-5.

- «مجموعه‌ای گمنام در خانه محمّد رفیق خان، تال کتورا، شهرِ تونک، ایالتِ راجستان» // مقاله‌نویس: جمیل احمد، شماره 18-19.

- «کتاب‌‌خانه‌هایِ شرقی؛ مسائل و آینده آنها(درجه بندی، فهرست‌نویسی، نگهداری، مرمّت، نیاز به افرادِ باتجربه و دارایِ مدرک» // مقاله‌نویس: حبیب‌الرّحمان چغتایی، شماره 12-13.

- «روابطِ علمیِ شهرهایِ میوات و رامپور» // مقاله‌نویس: حبیب‌الرّحمان میواتی، شماره 2.

- «حضرت راز بَریلوی؛ صوفیِ باکمالی در منطقه روهیل کَند» // مقاله‌نویس: حسن احمد نظامی، شماره 8-9.

- «تاریخِ بدیع؛ طولانی‌ترین مثنوی در زبانِ اردو- تالیف: امیرالله تسلیم» // مقاله‌نویس: حسن احمد نظامی، شماره 18-19.

- «تذکره خزانه عامره- تالیف : آزاد بِلگرامی» // مقاله‌نویس: حسن عبّاس، شماره 2.

- «شرائف عثمانی؛ منبعی از تاریخِ بِلگرام- تالیف: غلام‌حسین ثمین بِلگرامی، سالِ تالیف: 1159 هجری» // مقاله‌نویس: حسن عبّاس، شماره 3.

- «تذکره شعرایِ رامپور، زبان: فارسی و اردو. تالیف: جورج فانتوم(1822-1879) متخلّص به «صاحب» و «جرجیس»، نسخه‌خطّیِ کتاب‌خانه رضا رامپور» // مقاله‌نویس: حسن عبّاس، شماره 10-11.

- «نسخه‌هایِ خطّیِ دانشگاهِ بَنارس هندو، نسخه‌هایِ مُهردار، نسخه‌هایِ مصوّر، چندین نسخه از یک مولف، چنیدن نسخه از یک کتاب، مولفین و کاتبانِ هندو، کتاب‌هایی درباره مذهب هندو، ترجمه‌هایِ از سانسکریت به فارسی، دیوان ذرّه، اثارِ مرزا غالب دهلوی» // مقاله‌نویس: حسن عبّاس، شماره 18-19.

- «ترقیمه» // مقاله‌نویس:حسن عبّاس، شماره 3.

- «تذکره شعرایِ سَهسوان، مولف: ابوالکمال سید اعجاز احمد معجز، در دهه 50 قرنِ بیستم میلادی نوشته شده است، شاملِ حالات 55 شاعر است» // مقاله‌نویس: حسن عبّاس، شماره 4-5.

- «دو تذکره منسوب به مصحفی» // مقاله‌نویس: حسن عبّاس، شماره 8-9.

- «منشی محمّد صابر حسین صبا سَهسَوانی» // مقاله‌نویس: حنیف نقوی، شماره 14-15.

- «عرض دید یا عرض دیده؛ اصطلاحی در نسخه‌شناسی» // مقاله‌نویس: حنیف نقوی، شماره 18-19.

- «ارتباطِ مسلمانانِ هندوستان با مصر و حجاز با مطالعه سفرنامه» // مقاله‌نویس: خالد محمود، شماره 22-23.

- «هندوستان در سفرنامه‌هایِ یونانی‌ها و چینی‌ها» // مقاله‌نویس: خالد محمود، شماره 24-25.

- «تذکره حکومت‌المسلمین- مولف: حکیم مولوی وحیدالله ابن حکیم سعیدالله بَدایونی» // مقاله‌نویس: خلیق‌النّساء، شماره 28.

- «ملفوظاتِ اولیاء، نامِ ملفوظاتِ سلطان المشائخ حضرت نظام‌الدّین اولیاء است» // مقاله‌نویس: خلیق انجُم، شماره30.

- «چالش‌هایِ نگهداری از نسخه‌هایِ خطّی» // مقاله‌نویس: خلیق‌الله خان، شماره 12-13.

- «آثارِ باستانیِ شهرِ لَکنو» // مقاله‌نویس: خلیل خان کشمیری، شماره 2.

- «تاثیرِ تصوّف و بَکتی بر آداب و رسومِ مسلمانانِ هندوستان» // مقاله‌نویس: خواجه حسن ثانی نظامی، شماره ؟.

- «ملفوظاتِ مولانا شاه عبدالغنی پول‌پوری» // مقاله‌نویس: خورشید احمد شفقت اعظمی، شماره 30.

- «بررسیِ منابعِ چاپ نشده و اسنادِ دولتی مربوط به قیامِ سالِ 1857 در شهرهایِ مرادآباد و رامپور » // مقاله‌نویس: سیّد خورشید مصطفی رضوی، شماره 4-5.

- «تاثیرِ صوفیایِ کرام در هندوستان» // مقاله‌نویس: خشنود حسن، شماره 10-11.

- «جنبشِ ریشمی رومال [دستمالِ ابریشمی]؛ نقطه عطفی در جنگِ سالِ 1857 در هندوستان» // مقاله‌نویس: درخشان تاجور، شماره 3.

- «نواب خان بهادر خان؛ ستاره درخشانِ آسمانِ حُرّیت» // مقاله‌نویس: درخشان تاجور، شماره 6-7.

- «تواریخِ مظهری- مولف: مولوی مظهر حق، نسخه‌خطّیِ این کتاب در کتاب‌خانه رضا رامپور به نامِ فنِ تاریخِ روهیلا موجود است» // مقاله‌نویس: درخشان حسین، شماره 28.

- «مولوی فضل حق خیرآبادی و رامپور» // مقاله‌نویس: دلدار، شماره 2.

- «تذکره شجاعانِ روهیل کَند» // مقاله‌نویس: دلدار، شماره 3.

- «میراثِ گمشده؛ تذکره اجتماعی، ادبی، فرهنگی، زبانی و آداب و رسومِ پَتان‌هایِ شاه‌جهان‌پور» // مقاله‌نویس: رشید حسن خان، شماره 6-7.

- «رامپورِ سرزمینِ روهیل کَند؛ مرکزِ تدوین و تصحیح (یادی از ادیبان این شهر به ویژه مرحوم امتیاز علی عرشی)» // مقاله‌نویس: رشید حسن خان، شماره 6-7.

- «آغاز و ارتقاء مشاعره در منطقه رامپور» // مقاله‌نویس: رضوان احمد صدیقی، شماره 14-15.

- «تالیفیِ نادر و غیر مشهور از حکیم فخرالدّین خیالی» // مقاله‌نویس: رفاقت علی شاهد، شماره 14-15.

- «روزنامه پنجه فولاد، تاریخِ چاپ: نوامبر 1901، لاهور، سردبیر: منشی محمّد الدّین فوق» // مقاله‌نویس: رفاقت علی شاهد، شماره 16-17.

- «سندِ تاریخیِ از دوره‌ای معاصر: روزنامچه عبدالقادر- مولف: مفتی مولوی مرزا عبدالقادر غمگین، نقّاد و همعصرِ مرزا غالب دهلوی» // مقاله‌نویس: رفیق حسن خان، شماره 2.

- «روابطِ هندوستان و عرب‌ها؛ گذشته و حال و آینده» // مقاله‌نویس: ریاض‌الرّحمان شیروانی، شماره 22-23.

- «غیاث الدّین رامپوری و فرهنگش: غیاث‌اللغات» // مقاله‌نویس: ریحانه خاتون، شماره 6-7.

- «اُلتتمش و کتیبه مسجدِ ساخته شده به دستور او در شهرِ بَدایون» // مقاله‌نویس: ریحانه خاتون، شماره 8-9.

- «مهارت‌هایِ مصحّحِ متن» // مقاله‌نویس: ریحانه خاتون، شماره 18-19.

- «چالش‌هایِ لغت‌نویسی» // مقاله‌نویس: ریحانه خاتون، شماره 20-21.

- «بررسیِ ترجمه‌هایِ کتابِ حجة البالغة به زبانِ اردو» // مقاله‌نویس: زکی نور عظیم نَدوی، شماره 20-21.

- «تصویرهایِ حیوانات و پرندگان در نسخه‌هایِ خطّیِ مصوّرِ فارسی دوره مغول» // مقاله‌نویس: زهره نظامی، شماره 3.

- «زندگی و آثارِ مولانا عبدالسّلام خان» // مقاله‌نویس: ساجده شیروانی، شماره 16-17.

- «معرّفیِ عبدالسّلام خان رامپوری در بینِ مجموعه‌هایِ گمنام نسخه‌هایِ خطّی» // مقاله‌نویس: ساجده شیروانی، شماره 18-19.

- «جریده دانش؛ منبعی چاپ نشده از تاریخِ روهیل کَند- مولفِ نسخه‌خطّی: خواجه بیر مودودی چشتی لَکنوی» // مقاله‌نویس: ساجده شیروانی، شماره 28.

- «ملفوظاتِ یدالله؛ در آئینه فرهنگ و تمدنِ هندوستان- گردآورنده نسخه‌خطّی: محمود بن فضل الله» // مقاله‌نویس: ساجده شیروانی، شماره 30.

- «حجِ شاهانه یک نوّاب: گزارشِ سفرِ حجِ نوّابِ رامپور – کلب علی خان- از 25 دسامبر 1872 تا 6 مارس 1873» // مقاله‌نویس: عتیق جیلانی سالک، شماره 22-23.

- «سفرنامه بِن گَر؛ از: آنندرام مخلص» // مقاله‌نویس: عتیق جیلانی سالک، شماره 24-25.

- «تاریخ و فرهنگِ شمالِ هند با نگاهی به چهار بیت» // مقاله‌نویس: س.ش.عالَم، شماره 28.

- «نقشِ نوّاب‌ها در گسترشِ زبان و ادبیاتِ اردو» // مقاله‌نویس: سعادت‌الله خان، شماره 16-17.

- «دُر منظوم؛ یک مثنویِ فارسی – تالیف: مولوی غلام جیلانی رفعت» // مقاله‌نویس: سعادت‌الله خان، شماره 28.

- «آثار و ملفوظاتِ مولوی ارشاد حسین مُجدّدی» // مقاله‌نویس: سعادت‌الله خان، شماره 30.

- «تاثیرِ صوفیان بر جامعه، زبانِ فارسی، ادبیات و تاریخِ بیجاپور- با تکیه بر جوامع الکلم؛ ملفوظاتِ خواجه بنده‌نواز گیسو دراز» // مقاله‌نویس: شارد جمال انصاری، شماره 30.

- «مسائلِ نسخه‌شناسی» // مقاله‌نویس: شاهد ماهلی، شماره 18-19.

 

- «تاریخِ شاهیه نیشاپوریه؛ منبعیِ ناشناخته از تاریخِ سرزمینِ اَوَد، مولف: قاسم علی نیشاپوری»(در این کتاب اوضاعِ سرزمینِ اَوَد از سالِ 1873 تا 1842 نوشته شده است) // مقاله‌نویس: شاه عبدالسلام، شماره 3.

- «معرّفیِ دیوانِ نوّاب محبّت خان محبّت» // مقاله‌نویس: شاه عبدالسّلام، شماره 4-5.

- «معرّفیِ کتاب‌خانه عمومیِ امیرالدّوله در شهرِ لَکنو» // مقاله‌نویس: شاه عبدالسّلام، شماره 6-7.

- «کتاب‌خانه‌هایِ منطقه اَوَد در گذشته و حال» // مقاله‌نویس: شاه عبدالسّلام، شماره 8-9.

- «نوّاب وزیر علی خان وزیری» // مقاله‌نویس: شاه عبدالسّلام، شماره 10-11.

- «نوّاب وزیر علی خان وزیری؛ نخستین مجاهدِ آزادیِ از حاکمانِ سرزمینِ اَوَد» // مقاله‌نویس: شاه عبدالسّلام، شماره 14-15.

- «جامعه و فرهنگِ هندوستان در فسانه آزاد؛ مطالعه زبان‌شناسی» // مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 28.

- «تاثیرِ تصوّف بر جامعه هندوستان» // مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 2.

- «ذکرِ عطّار در مجالسِ مشایخِ هندوستان» // مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 3.

- «تالیفاتِ فارسیِ فرزندانِ حافظ رحمت خان» // مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 4-5.

- «مولانا غلام جیلانی رفعت: شاعری معروف در روهیل کَند» (آثارش: دیوانِ فارسی؛ غزال رعنا؛ هشت خُلد؛ دُر منظوم؛ جَنگ‌نامه دوجورا)// مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 6-7.

- «مراة الاشباه سلاطینِ آسمان جاه و خلاصه به زبانِ اردو» // مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 8-9.

- «برخی مسائلِ نسخه‌هایِ خطّیِ شرقی» // مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 12-13.

- «اهمیّتِ خط در نسخه‌شناسی» // مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 18-19.

- «مسائل و راه‌حل‌هایِ تصحیحِ متونِ قدیمِ فارسی» // مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 20-21.

- «هندوستان در قرنِ هجدم میلادی؛ مطالعه مراة الاحوال- سفرنامه آقا احمد بن محمّد علی بهبهانی» // مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 24-25.

- «طوطی‌نامه؛ مرقّعی از جامعه هندوستان دوره میانی» // مقاله‌نویس: شعیب اعظمی، شماره 3.

- «جَنگ‌نامه- مولف: خلیفه معظّم عبّاسی» // مقاله‌نویس: شعیب اعظمی، شماره 8-9.

- «تاثیرِ صوفیان مسلمان و هندو بر جامعه هندوستان» // مقاله‌نویس: شعیب اعظمی، شماره 10-11.

- «معرّفیِ کتاب‌خانه رضا رامپور» // مقاله‌نویس: محمّد حسین خان شفا، شماره 1.

- «تاثیرِ عربی بر زبانِ اردو از نظرِ ساختاری» // مقاله‌نویس: شفیع شیخ، شماره 2.

- «اصولِ تصحیحِ نسخه‌هایِ خطّیِ عربی» // مقاله‌نویس: شبّیر علی خان شکیب، شماره 20-21.

- «نگاهی به سبکِ شعریِ شاعرانِ رامپور از 1774 تا 1857» // مقاله‌نویس: شبّیر علی خان شکیب، شماره 2.

- «موسیقی در رامپور؛ منطقه سَهسوان» // مقاله‌نویس: شبّیر علی خان شکیب، شماره 4-5.

- «ادبیاتِ دینیِ روهیل کَند» // مقاله‌نویس: شبّیر علی خان شکیب، شماره 6-7.

- «مصحفیِ تذکره‌نویس» // مقاله‌نویس: شبّیر علی خان شکیب، شماره 8-9.

- «تاثیرِ صوفیان و درویش‌هایِ جنبشِ بَکتی در هندوستان» // مقاله‌نویس: شبّیر علی خان شکیب، شماره 12-13.

- «بررسیِ اشعارِ منسوب به میر تقی میر» // مقاله‌نویس: شبّیر علی خان شکیب، شماره 12-13.

- «تاثیر نغمه‌هایِ محلّیِ پشتو لوبه بر قالبِ شعریِ چهار بیت» // مقاله‌نویس: شکیل جهانگیری، شماره 16-17.

- «کارنامه رامپور؛ مولف: نظام‌الدّین حسین نظامی بَدایونی، سالِ چاپ: 1919، صفحات: 52، چاپخانه: نظامی پریس، شهرِ بَدایون» // مقاله‌نویس: شمس بَدایونی، شماره 2.

- «مورّخ بَدایون: محمّد رضی‌الدّین بسمل» // مقاله‌نویس: شمس بَدایونی، شماره 8-9.

- «آثارِ تاریخیِ دوره هندِ اسلامی در شهرِ بَدایون» // مقاله‌نویس: شمس بَدایونی، شماره 10-11.

- «تذکره شمیمِ سخن؛ مولف: مولوی عبدالحی صفا بَدایونی» // مقاله‌نویس: شمس بَدایونی، شماره 12-13.

- «نقشِ رامپور در وفیات‌نگاری؛ دفترِ وفیات؛ تاریخِ لطیف؛ وفیاتِ مشاهیرِ اردو بخشِ اوّل» // مقاله‌نویس: شمس بَدایونی، شماره 14-15.

- «گسترشِ علم و ادب در دوره حافظ رحمت خان» // مقاله‌نویس: شمس تبریز خان، شماره 6-7.

- «جامع‌الازهر؛ دانشگاهِ اسلامی با قدمتِ هزار ساله در بینِ جهانِ اسلام» // مقاله‌نویس: شمس تبریز خان، شماره 10-11.

- «بررسیِ ترجمه‌هایِ قرآن مجید به زبانِ اردو» // مقاله‌نویس: شمس تبریز خان، شماره 20-21.

- «شیخ احمد شروانی یمانی؛ نماینده فرهنگِ عرب در هندوستان» // مقاله‌نویس: شمس تبریز خان، شماره 22-23.

- «هندوستان در سفرنامه‌هایِ قدیمِ عربی» // مقاله‌نویس: شمس تبریز خان، شماره 24-25.

- «استادِ سخن؛ محشر عنایتی» // مقاله‌نویس: شهزاد انجُم، شماره 14-15.

- «کتاب‌خانه رضا رامپور؛ کتاب‌خانه‌ای عظیم برایِ علومِ شرقی» // مقاله‌نویس: شهزاد انجُم، شماره 18-19.

- «سفرنامه ابن بطوطه و هندوستان دوره میانی» // مقاله‌نویس: شهزاد انجُم، شماره 24-25.

- «فرهنگِ هندوستان و زبانِ اردو» // مقاله‌نویس: شهزاد انجُم، شماره 26-27.

- «اهمّیتِ خط و خطاطی در نسخه‌شناسی و شناختِ رسم‌الخطِ عربی و دوره‌هایِ مختلفِ آن» // مقاله‌نویس: صلاح‌الدّین قمر، شماره 18-19.

- «کتاب‌خانه دارالمصنّفین در شهرِ اَعظَم‌گَر، هندوستان» // مقاله‌نویس: ضیاءالدّین اصلاحی، شماره 12-13.

- «مولانا امتیاز علی خان عرشی، محقق و متخصّص در شناختِ مرزا اسدالله غالب دهلوی// مقاله‌نویس: مقاله‌نویس: ضیاءالدّین اصلاحی، شماره 14-15.

- «نسخه‌هایِ خطّیِ دوره نبوی و لزومِ نگهداریِ آنها و نتایجِ ناگوارِ عدمِ اهتمامِ آنها» // مقاله‌نویس: مقاله‌نویس: ضیاءالدّین اصلاحی، شماره 18-19.

- «مسائل و راه‌کارهایِ تصحیحِ متن» // مقاله‌نویس: طارق حسین، شماره 20-21.

- «بحرالفصاحت، مولف: نجم‌الغنی خان رامپوری» // مقاله‌نویس: ظفر احمد صدّیقی، شماره 6-7.

- «مکاتیبِ مرزا اسدالله غالب؛ به تصحیحِ امتیاز علی عرشی- راهنمایی برایِ تدوینِ نامه‌هایِ غالب» // مقاله‌نویس: ظفر احمد صدّیقی، شماره 14-15.

- «چند نسخه‌خطّی از یک تفسیرِ مهمِ عربی؛ انوارالفرقان- ازهار القرآن- مولف: شیح غلام نقشبندی» // مقاله‌نویس: ظفر احمد صدّیقی، شماره 18-19.

- «دیوانِ اردویِ مرزا غالب دهلوی- بررسیِ شرحِ دیوان از طباطبایی» // مقاله‌نویس: ظفر احمد صدّیقی، شماره 20-21.

- «واژگانِ هندوستانی در زبانِ عربی؛ با مطالعه معرّباتِ رشیدی» // مقاله‌نویس: ظفر احمد صدّیقی، شماره 22-23.

- «تاریخ و فرهنگ در سفرنامه نوّاب محمّد مصطفی خان شیفته» // مقاله‌نویس: ظل هما، شماره 6-7.

- «فریاد داغ؛ مثنوی یادگاری درباره رامپور از مرزا داغ دهلوی» // مقاله‌نویس: ظهیرالدّین مَلِک، شماره 8-9.

- «وقایع عبدالقادر خانی؛ اوضاعِ اجتماعی و علمیِ شهرهایِ رامپور و مُرادآباد در قرنِ نوزدهم میلادی»(وقایعِ عبدالقادر خانی، اثری به فارسی از مولوی عبدالقادر خان رامپوری) // مقاله‌نویس: ظهیر رحمتی، شماره 4-5.

- «تاثیرِ صوفیان بر مذهبِ مردمِ هندوستان» // مقاله‌نویس: ظهیر علی صدّیقی، شماره 2.

- «گنجِ غرائب؛ نسخه‌خطّی نادر (مولف: میر مهدی حسین مجروح)» // مقاله‌نویس: ظهیر علی صدّیقی، شماره 18-19.

- «یک روبکار در سرزمینِ رامپور (ترجمه و تصحیح آن)» [روبکار: حکمی که در دادگاه یا در حضورِ حاکم صادر می‌شود]// مقاله‌نویس: ظفر احمد صدّیقی، شماره 20-21.

- «روابطِ هندوستان و اعراب در طولِ تاریخ» // مقاله‌نویس: ظفر احمد صدّیقی، شماره 22-23.

- «عمارت‌هایِ دهلی در زمانِ ابن بطوطه» // مقاله‌نویس: ظهیر احمد صدّیقی، شماره 24-25.

- «گنجِ غرائب؛ حکایتِ عشق‌انگیز و محبّتِ ولوله‌خیز (مولف: میر مهدی مجروح)» // مقاله‌نویس: ظهیر احمد صدّیقی، شماره 28.

- «وقایع‌نگاریِ یک خانواده علمیِ بِلگرامی در سرزمینِ سِند در دوره کَلهورا» // مقاله‌نویس: عارف‌ نوشاهی، شماره 4-5.

- «روزنامه‌ها و نشریه‌هایِ اردو زبانِ سرزمینِ رامپور» // مقاله‌نویس: عاصم راجا، شماره 14-15.

- «نقشِ پَنچ تَنتَرِ عربی در گسترشِ فرهنگ و تمدّنِ هندوستان» // مقاله‌نویس: عایشه رئیس، شماره 26-27.

- «ذهنِ منتقدانه علامه شبلی؛ با تکیه بر فرهنگ» // مقاله‌نویس: عبدالحق، شماره 16-17.

- «تاریخچه روابطِ هندوستان و اعراب» // مقاله‌نویس: عبدالسّلام عاصم، شماره 22-23.

- «افضلی و افضل اله‌آبادی؛ شاعر و نویسنده معروفِ فارسی» // مقاله‌نویس: عبدالقادر جعفری، شماره 12-13.

 

- «اهمیّتِ ترقیمه‌، یادداشت، مُهر، عرض‌دیده و غیره در نسخه‌خطّی؛ با تکیّه بر نسخه‌خطّیِ مراة آفتاب» // مقاله‌نویس: عبدالمُعیدخان، شماره 18-19.

- «توزک جهانگیری؛ منبعی مهم به فارسی درباره فتحِ قلعه کانگرا» // مقاله‌نویس: عراق رضا زیدی، شماره 28.

- «عظمت و اهمیّتِ هندوستان نزدِ اعراب» // مقاله‌نویس: عرفان احمد نَدوی، شماره 22-23.

- «غازی‌الدّین حیدر- شاهِ سرزمینِ اَوَد- در سفرنامه المناقب الحیدریة (مولف: شیخ احمد شیروانی یمانی)» // مقاله‌نویس: عرفان احمد نَدوی، شماره 24-25.

- «المناقب الحیدریة؛ منبعِ مهمی درباره غازی الدّین حیدر شاهِ سرزمینِ اَوَد» (مولف: شیخ احمد شیروانی یمانی) // مقاله‌نویس: عرفان احمد نَدوی، شماره 28.

- «روهیلا سَردار حافظ رحمت خان و تاریخِ افغانی (نامِ اصلیِ کتاب: منتخب تاریخِ افغانی، مولف: شیخ عبدالله جهان آبادی پیلی بَیتی، سالِ تالیف: 1259 هجری)» // مقاله‌نویس: عرفان علی عَلیگ، شماره 4-5.

- «تاثیرِ تصوّف بر جنبشِ بَکتی در هندوستان» // مقاله‌نویس: عرفان علی عَلیگ، شماره 10-11.

- «کتاب‌خانه سعیدیه در منطقه پیلی بیتِ هندوستان» // مقاله‌نویس: عرفان علی عَلیگ، شماره 12-13.

- «مولوی سیّد منصور علی منصور رامپوری» // مقاله‌نویس: عرفان علی عَلیگ، شماره 16-17.

- «ضرورتِ علاقه‌ مردم به نگهداری از نسخه‌‌هایِ خطّی» // مقاله‌نویس: عرفان علی عَلیگ، شماره 18-19.

- «بررسیِ نسخه‌خطّیِ دیوان بیمار» // مقاله‌نویس: عصمت پروین، شماره 14-15.

- «سفرنامه برنیر؛ منبعِ مهمی برایِ شناختِ هندوستان قرنِ هفدهم- برنیر سیّاحِ فرانسوی بود که در 1685 به شهرِ سورَت در هندوستان آمد» // مقاله‌نویس: علاوالدّین خان، شماره 24-25.

- «اهمّیتِ تاریخیِ ملفوظاتِ شاه رکن‌الدّین» // مقاله‌نویس: علاوالدّین خان، شماره 30.

- «سنّت و حقیقت؛ فرهنگِ مشترک» // مقاله‌نویس: علی احمد فاطمی، شماره 26-27.

- «تاریخِ حقّی؛ تاریخی نادر و چاپ نشده از دوره اکبرشاه در هندوستان» (مولف: عبدالحق محدّث دهلوی) // مقاله‌نویس: علیم اشرف خان، شماره 4-5.

- «مفتی محمّد سعدالله مرادآبادی ثم رامپوری؛ ستاره درخشان آسمان روهیل کَند» // مقاله‌نویس: علیم اشرف خان، شماره 6-7.

- «ملّا عبدالقادر بَدایونی و منتخب‌التّواریخ» // مقاله‌نویس: علیم اشرف خان، شماره 10-11.

- «مولانا امتیاز علی خان عرشی و تصحیحِ شاهکارش: تاریخ اکبری» // مقاله‌نویس: علیم اشرف خان، شماره 20-21.

- «نسخه‌خطّی زادة المتّقین؛ درباره روابطِ هند و اعراب» // مقاله‌نویس: علیم اشرف خان، شماره 22-23.

- «خودنوشتِ محمّد صادق؛ اهمّیتِ تاریخی و ادبیِ صبحِ صادق» // مقاله‌نویس: علیم اشرف خان، شماره 24-25.

- «ذائقه سفره شاه‌جهانی؛ از نسخه‌خطیِ موزه و کتاب‌خانه سالار جنگ استفاده شده است که در آن دستور پختن اطعمه آمده است» // مقاله‌نویس: علیم اشرف خان، شماره 28.

- «سُرورالصّدور و نورالبُدور؛ ملفوظِ حضرت صوفی حمیدالدّین ناگوری» // مقاله‌نویس: علیم اشرف خان، شماره 30.

- «یک ترجمه و یک مترجم؛ درباره فیتز جرالد و ترجمه رباعیاتِ خیّام از انگلیسی به فارسی» // مقاله‌نویس: عمادالحسن آزاد فاروقی، شماره 20-21.

- «عبیدزاکانی؛ نسخه‌هایِ خطّیِ موش و گربه در کتاب‌خانه رضا رامپور» // مقاله‌نویس: عمر کمال‌الدّین کاکوروی، شماره 5-4.

- «دو ترجمه منظوم از رباعیاتِ فارسی به زبانِ اردو: (1) آیینه ایّام؛ ترجمه منظوم رباعیاتِ خیّام به زبانِ اردو- (2) نشانِ سرحد؛ ترجمه منظوم رباعیاتِ شهید سرمد به زبانِ اردو- مترجم: پروفسور محمّد عبدالحی فائز» // مقاله‌نویس: عمر کمال‌الدّین کاکوروی، شماره 20-21.

- «زندگی و ملفوظاتِ حضرت شاه بلاقی صاحب (1635-1726م)» // مقاله‌نویس: غزاله بی، شماره 30.

- «شخصیّتی گمشده در دنیایِ چاپ: مدیر یا مصحّح» // مقاله‌نویس: غضنفر، شماره 20-21.

- «اخبار الجمال؛ منبعی قدیمی درباره تاریخِ عَلیگَر» // مقاله‌نویس: غلام یحیی انجُم، شماره 1.

- «اشعارِ آنکاره‌ای؛ شعرهایی که منسوب به آنکار هستند و در یونانِ قرنِ ششم پیش از مسیح، در شهرِ تیوس رواج داشت» // مقاله‌نویس: فائزه فرمان، شماره 16-17.

- «شخصیّت و شعرِ بیدل» // مقاله‌نویس: فخر عالَم، شماره 12-13.

- «سیرالمتاخّرین؛ آخرین تاریخِ نوشته شده به فارسی در هندوستان (مولف: سیّد غلام حسین)» // مقاله‌نویس: فخر عالَم، شماره 16-17.

- «نینی پَرَکاش؛ بلدیو شاعرِ هندوستانی کریمایِ شیخ سعدی را به هندی ترجمه کرده است و این کتاب، در مجموعه لوهارو در کتاب‌خانه رضا رامپور است» // مقاله‌نویس: فرح، شماره 8-9.

- «لکَنو در قرنِ هیجدهم میلادی؛ با مطالعه شعرهایِ موهَن لعل انیس» // مقاله‌نویس: فرحینه، شماره 28.

- «اهمیّتِ ادبی و تاریخیِ ملفوظاتِ بنده‌نواز؛ جوامع الکلم نامِ ملفوظاتِ سیّد محمّد الحسینی المعروف به بنده‌نواز گیسودراز است که فرزندش – سیّد محمّد اکبر حسینی- آن را گردآوری کرده بود» // مقاله‌نویس: فرحینه، شماره 30.

- «دارالسّرورِ بُرهان‌پور» // مقاله‌نویس: فرید بُرهان‌پوری، شماره 1.

- «ثمرة الفلاسفة؛ نسخه‌خطّیِ مهمی از دوره اکبرشاه؛ مولف: عبدالسّتار بن قاسم» // مقاله‌نویس: فیضان احمد اعظمی، شماره 28.

- «مراة الاسرار؛ نسخه‌خطّیِ مهمی از دوره شاه جهان» // مقاله‌نویس: فیضان احمد اعظمی، شماره 30.

- «نقد در نزدِ عبدالقادر جُرجانی» // مقاله‌نویس: فیضان الله فاروقی، شماره 14-15.

- «زبدة التّفاسیر للنقد ماء المشاهیر» // مقاله‌نویس: عبدالهادی کاوش، شماره 2.

- «نقشِ رامپور در گسترشِ علم‌التّفسیر» // مقاله‌نویس: عبدالهادی کاوش، شماره 2.

- «توحید و شَری مَد بَگوَت گیتا» // مقاله‌نویس: عبدالهادی کاوش، شماره 3.

- «منشآتِ عزّت؛ نسخه‌خطّیِ نادری به فارسی در کتاب‌خانه رضا رامپور» // مقاله‌نویس: عبدالهادی کاوش، شماره 8-9.

- «نقشِ نّوابینِ رامپور در گسترشِ زبان و ادبیاتِ اردو» // مقاله‌نویس: عبدالهادی کاوش، شماره 14-15.

- «کتاب‌خانه‌ها؛ مرکزِ نگهداشتِ نسخه‌هایِ خطّی» // مقاله‌نویس: عبدالهادی کاوش، شماره 18-19.

- «زندگی و ملفوظاتِ دو شخصیّت برجسته در شهرِ بَدایون؛ (1)خواجه حسن شیخ شاهی موی تاب- (2) خواجه بدرالدّین ابوبکر موی تاب» // مقاله‌نویس: عبدالهادی کاوش، شماره 30.

- «احوالِ ممتاز محل تاج محل؛ این نسخه‌خطّی در سالِ 1879 نوشته شده است. نسخه‌ای از آن در کتاب‌خانه ذاکر حسین در جامعه ملّیه اسلامیه شهرِ دهلی نگهداری می‌شود که نامِ مولف ندارد» // مقاله‌نویس: کلیم اصغر، شماره 28.

- «نگاهی به ملفوظاتِ صوفیان در کتابِ: اسرارِ کشفیه صوفیه» // مقاله‌نویس: کلیم اصغر، شماره 30.

- «نسخه‌شناسی( و بحثی درباره یک نسخه‌خطّیِ از مرزا غالب دهلوی)» // مقاله‌نویس: کمال احمد صدّیقی، شماره 18-19.

- «دکتر اِشپرنگر؛ محققِ زبان و ادبِ اردو» // مقاله‌نویس: گَیان چَند جین، شماره 2.

- «بررسیِ تاریخِ ادبِ اردو، جلد اوّل- تالیف: عبدالقیّوم» // مقاله‌نویس: گَیان چَند جین، شماره 3.

- «استنادِ نهج البلاغة؛ تالیفیِ ارزشمند از مولانا امتیاز علی خان عرشی» // مقاله‌نویس: ماجد علی خان، شماره 2.

- «تصوّف و اثراتِ آن بر جامعه هندوستان» // مقاله‌نویس: ماجد علی خان، شماره 2.

- «شهاب‌الدّین مُحمّره؛ شاعری فارسی در قرنِ هفتم هجری» // مقاله‌نویس: ماریا بلقیس، شماره 8-9.

- «تذکره حسینی، مولف: میر دوست حسین تخلّص حسینی سَنبَلی» // مقاله‌نویس: ماریا بلقیس، شماره 10-11.

- «حقایقِ هندی؛ منبعِ مهمی از فرهنگ و تمدّنِ هندوستانِ دوره میانی- مولف: میر عبدالواحد بِلگرامی- اثری به فارسی درباره تصوّف، موسیقی و فرهنگِ هند» // مقاله‌نویس: محمّد احتشام‌الدّین، شماره 28.

- «دوره محمّد شاه با مطالعه خودنوشتِ شیخ علی حزین» // مقاله‌نویس: محمّد ارشاد نَدوی نوگاوی، شماره 28.

- «الهند کَمَا رَاَیتَهُ؛ سفرنامه ادیبِ مصری: فتح الله انطاکی و مدیرِ نشریه العِمران» (وی در 1932 به دعوتِ مَهاراجا پَتیالا به هندوستان آمده بود) // مقاله‌نویس: محمّد ارشاد نَدوی نوگاوی، شماره 28.

- «تعلیمات و اثراتِ حضرت بدیع‌الدّین شاه مَدار» // مقاله‌نویس: محمّد ارشاد نَدوی نوگاوی، شماره 30.

- «هندوستان در کتابِ تحقیق ماللهندِ البیرونی» // مقاله‌نویس: محمّد ارشد رضوی، شماره 24-25.

- «تاریخِ ادبِ رثایی در هندوستان» // مقاله‌نویس: محمّد ارشد رضوی، شماره 28.

- «ملفوظاتِ حیدر علی قلندر؛ منبعی برایِ مطالعه تاریخ و فرهنگ» // مقاله‌نویس: محمّد ارشد رضوی، شماره 30.

- «جستجویِ هندوستان در کتابِ تاریخِ مسعودی (مروج الذّهب و معادن الجواهر کتابی به عربی است تالیفِ ابوالحسن بن حسین بن علی المسعودی. کتابی در چهار جلد که به نامِ تاریخِ مسعودی معروف است» // مقاله‌نویس: محمّد ارشد رضوی، شماره 28.

- «ملفوظ الصفر؛ تذکره‌ای از مجالسِ علم و معانیِ حضرت شرف‌الدّین یَحیی مَنیَری» // مقاله‌نویس: محمّد اسحاق، شماره 30.

- «تواریخِ عجیبه؛ سیّد محمّد جمال‌الدّین صاحب» // مقاله‌نویس: محمّد اطهر مسعود خان، شماره 30.

- «رامائنِ مسیح؛ مرقّعی از فرهنگ و تمدّنِ هندوستان» (سعدالله مسیح پانی‌پَتی این مثنوی را سروده است که در 1893 از شهرِ لَکنو منتشر شد) // مقاله‌نویس: محمّد اقبال، شماره 26-27.

 

- «بازتابِ فرهنگیِ زبان و ادبیاتِ صوفیانه؛ با مطالعه آثارِ ادبیِ مرزا مظهر جان جانان» // مقاله‌نویس: محمّد اَکرم، شماره 26-27.

- «اهمّیتِ تاریخیِ نسخه‌هایِ خطّی: چالش‌ها و راه‌کارها» // مقاله‌نویس: محمّد انصارالحق، شماره 18-19.

- «گلزارِ ابراهیم؛ منبعِ مهمی برایِ تاریخ، فرهنگ و تمدّنِ هندوستان دوره میانی» (این تذکره را محمّد غوثی شطّاری تالیف کرده است که شاملِ شرحِ حال 775 تن از علما و مشایخ است) // مقاله‌نویس: محمّد تعظیم، شماره 28.

- «تحفة المجالس؛ منبعِ مهمی برایِ هندوستانِ دوره میانی» // مقاله‌نویس: محمّد تظعیم، شماره 30.

- «تاریخِ سرزمینِ اَوَد؛ تالیف: کمال‌الدّین حیدر» // مقاله‌نویس: محمّد تقی علی عابدی، شماره 28.

- «ای وطن به کوچه‌هایِ تو قربان؛ شهرهایِ منطقه روهیل کَند به ویژه مُراد آباد» (بخشِ اولِ مقاله) // مقاله‌نویس: محمّد حسن، شماره 6-7.

- «ای وطن به کوچه‌هایِ تو قربان؛ شهرهایِ منطقه روهیل کَند به ویژه مُراد آباد» (بخشِ دوم و پایانیِ مقاله) // مقاله‌نویس: محمّد حسن، شماره 8-9.

- «بررسیِ حمد و مناجات در شعرِ عربی» // مقاله‌نویس: محمّد راشد نَدوی، شماره 3.

- «شاعرانِ ریختی‌گوی در رامپور: جان‌صاحب؛ مهمان؛ خانم؛ جان‌محشر؛ آشفته؛ بی‌چین» // مقاله‌نویس: محمّد زُبیر، شماره 16-17.

- «تذکره طورِ کلیم؛ معرّفی نسخه‌خطّیِ از آن در کتاب‌خانه رضا رامپور» (مولفِ تذکره: عتیق‌الرّحمان خان کلیم است. تذکره به فارسی و شاملِ شرحِ حالِ 168 ادیب و شاعر است) // مقاله‌نویس: محمّد شعائرالله خان، شماره 1.

- «فهرستِ نسخه‌هایِ خطّی کتاب‌خانه رضا رامپور به زبانِ اردو» // مقاله‌نویس: محمّد شعائرالله خان، شماره 2.

- «منابعیِ تازه درباره زندگی‌ امیر مینایی (شاعرِ کلاسیکِ ادبیاتِ اردو)» // مقاله‌نویس: محمّد شعائرالله خان، شماره 3.

- «نشریاتِ منطقه روهیل کَند در قرنِ نوزدهم میلادی» // مقاله‌نویس: محمّد شعائرالله خان، شماره 4-5.

- «تذکره‌نویسی در سرزمینِ رامپور» // مقاله‌نویس: محمّد شعائرالله خان، شماره 14-15.

- «نسخه‌هایِ خطّیِ کتاب‌خانه فُرقانیه در رامپور» // مقاله‌نویس: محمّد شعائرالله خان، شماره 18-19.

- «کتاب‌خانه مولانا آزاد در دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر» // مقاله‌نویس: محمّد ضیاءالدّین انصاری، شماره 2.

- «نقشِ سرزمینِ رامپور در گسترشِ روزنامه‌نگاریِ اردو؛ مطالعه تا پایانِ قرنِ نوزدهم میلادی» // مقاله‌نویس: محمّد ضیاءالدّین انصاری، شماره 2.

- «شاه مرادالله سَنبَلی و تفسیرهایِ وی؛ با تکیه بر تفسیرِ مُرادیه» // مقاله‌نویس: محمّد ضیاءالدّین انصاری، شماره 4-5.

- «حضرت باغ سَنبَلی؛ جانشین مرزا داغ دهلوی» // مقاله‌نویس: محمّد ضیاءالدّین انصاری، شماره 6-7.

- «مسئله نگارشِ نام‌هایِ اسلامی در فهرست‌نویسی» // مقاله‌نویس: محمّد ضیاءالدّین انصاری، شماره 12-13.

- «ضیاءالدّین نخشبی؛ مولفِ طوطی‌نامه» // مقاله‌نویس: محمّد طارق حسن، شماره 8-9.

- «مولانا حکیم سیّد محمّد حسن اَمروهوی» // مقاله‌نویس: محمّد طارق حسن، شماره 12-13.

- «شرح‌نگاریِ متونِ فلسفی در هندوستان و غرب و شرح‌هایِ نوشته شده از سویِ مسلمانان» // مقاله‌نویس: محمّد عبدالسّلام خان، شماره 1.

- «نفشِ سرزمینِ رامپور در گسترشِ علومِ شرقی» // مقاله‌نویس: محمّد عبدالسّلام خان، شماره 2.

- «شرح‌نگاریِ متونِ فلسفی در هندوستان و غرب و شرح‌هایِ نوشته شده از سویِ مسلمانان» // مقاله‌نویس: محمّد عبدالسّلام خان، شماره 4-5.

- «شرحِ برخی از آیاتِ قرآنی» // مقاله‌نویس: محمّد عبدالسّلام خان، شماره 12-13.

- «معرّفیِ کتاب‌خانه آصفیه در حیدرآباد دکّن، هندوستان» // مقاله‌نویس: محمّد عبدالقیّوم، شماره 3.

- «چرایی و چگونگیِ نسخه‌شناسی؛ براساسِ تجربه سی‌ساله» // مقاله‌نویس: محمّد عتیق‌الرّحمان، شماره 18-19.

- «مجموعه فورت ویلیام کالج؛ گنجینه نادری در آرشیوِ ملّیِ هندوستان» (National Archives of India) // مقاله‌نویس: محمّد عرفان، شماره 18-19.

- «بررسیِ تاریخِ فیروزشاهی» // مقاله‌نویس: محمّد عزیزالدّین حسین، شماره 28.

- «دیوانِ بابر؛ منبعِ مهمِ برایِ مطالعه تاریخ و فرهنگ» // مقاله‌نویس: محمّد عزیزالدّین حسین، شماره 28.

- «اسرار[یه] کشف[کشفیه] صوفیه؛ منبعِ مهمی برایِ مطالعه تاریخ و فرهنگِ منطقه سَنبَل»(مولف: سیّد محمّد کمال سَنبَلی، تاریخِ تالیف: 1068هجری) // مقاله‌نویس: محمّد فُرقان سَنبَلی، شماره 28.

- «معرّفیِ نسخه‌خطّی عمادالسّعادت؛ مولف: غلام علی نقوی، سالِ تالیف: 1223 هجری- کتاب درباره تاریخِ سرزمینِ اَوَد است» // مقاله‌نویس: محمّد قمر عالَم، شماره 28.

- «ناصرنامه؛ مثنویِ فارسیِ احمد رامپوری» // مقاله‌نویس: محمّد محسن، شماره 8-9.

- «قطعه‌سرایانِ سرزمینِ رامپور: با مطالعه نسخه‌خطّی یک سفینه کُهَن» // مقاله‌نویس: محمّد حسن، شماره 14-15.

- «اهمیّت و حفاظتِ نسخه‌هایِ خطّی» // مقاله‌نویس: محمّد حسن، شماره 18-19.

- «ضرورتِ تصحیحِ کلیله و دمنه» // مقاله‌نویس: محمّد حسن، شماره 20-21.

- «سفرنامه‌ای از دور هندوستانِ میانی؛ مرآة الاحوال جهان‌نما- مولف: آقا احمد بهبهانی» // مقاله‌نویس: محمّد حسن، شماره 24-25.

- «فرهنگ و تمدّنِ هندوستان در اشعارِ غیاث‌الدّین عزّت و مولوی حفظ‌ الله» // مقاله‌نویس: محمّد حسن، شماره 26-27.

- «رساله ملفوظاتِ اقبالیه؛ نسخه‌خطّی این رساله در کتاب‌خانه رضا رامپور است. ملفوظاتِ علاءالدّین سمنانی را دربردارد. گردآورنده: محمّد اقبال بن سابق الجستانی – مریدِ علاءالدّوله سمنانی- است. » // مقاله‌نویس: محمّد حسن، شماره 30.

- «میر پنجه‌کش دهلوی؛ نامِ اصلیِ وی سیّد امیر رضوی بود از خطّاطانِ معروفِ دوره بهادرشاه ظفر در هندوستان» // مقاله‌نویس: محمّد مشتاق تَجاروی، شماره 16-17.

- «مذهب و جامعه هندوستانِ قرنِ نوزدهم میلادی با مطالعه تذکره غوثیه (ملفوظاتِ سیّد غوث علی شاه پانی‌پَتی را مولوی شاه گُل حَسَن افغنی به نامِ تذکره غوثیه گردآوری کرده است)» // مقاله‌نویس: محمّد مشتاق تَجاروی، شماره 30.

- «مقاله‌نویسی در زبانِ عربی؛ با تاکید بر مصرِ قرنِ بیستم میلادی» // مقاله‌نویس: محمّد نعمان خان، شماره 10-11.

- «اصول و مسائلِ تصحیحِ متونِ عربی» // مقاله‌نویس: محمّد نعمان خان، شماره 20-21.

- «النّور السّافر عن أخبار القران العاشر؛ منبعِ مهمِ تاریخِ عربی در مطالعه هندوستان» // مقاله‌نویس: محمّد نعمان خان، شماره 26-27.

- «مطالعه کوتاهِ چند مرکزِ ادبی در سرزمینِ روهیل کَند» // مقاله‌نویس: محمّد ولی‌الحق انصاری، شماره 8-9.

- «روابطِ سیاسی و فرهنگیِ سرزمین‌هایِ اَوَد و روهیل کَند» // مقاله‌نویس: محمّد ولی‌الحق انصاری، شماره 8-9.

- «زندگی و آثارِ مولانا ارشاد حسین» // مقاله‌نویس: محمود حسین، شماره 14-15.

- «بررسیِ ادبیاتِ محلّی در سرزمینِ رامپور با معرّفیِ انواعِ ادبی» // مقاله‌نویس: م.راشد.عزیزی سَنبَلی، شماره 16-17.

- «نوّابِ شعرِ کلاسیکِ اردو: یوسف علی خان ناظم» // مقاله‌نویس: مرتضی علی فرحت، شماره هایِ: 14-15 + 16-17.

- «ضرورتِ تصحیحِ متن» // مقاله‌نویس: مرتضی علی فرحت، شماره 18-19.

- «روض الازهر فی مآثر القلندر؛ ملفوظاتِ حضرت شاه تراب علی قلندر کاکوروی» // مقاله‌نویس: مسعود انور علوی، شماره 30.

- «تصویرِ دوره شاه‌جهان و اورنگ‌زیب در سفرنامه برنیر (سیّاح فرانسوی)» // مقاله‌نویس: مشیر حسین صدّیقی، شماره 24-25.

- «چند شاعرِ هندو در شهرِ اَمروهه» // مقاله‌نویس: مصباح احمد صدّیقی، شماره 4-5.

- «چند شاعرِ هندو سرزمینِ رامپور» // مقاله‌نویس: مصباح احمد صدّیقی، شماره 14-15.

- «نقشِ سرزمینِ رامپور در گسترشِ علومِ شرقی در هندوستان» // مقاله‌نویس: مصطفی حسین نظامی، شماره 2.

- «دُرّ المعارف؛ ملفوظاتِ محبوب الهی شاه عبدالله المعروف به شاه غلام علی است. مولفِ کتاب، شاه روف احمد مُجدّدی رافت است» // مقاله‌نویس: صدّیقه مظهری، شماره 30.

- «سفرِ نوّاب حامد علی خان به ژاپن؛ نوّاب رامپور از مارس  تا دسامبر 1893 به چهارده کشور سفر کرد که یکی از آنها ژاپن بود» // مقاله‌نویس: معین‌الدّین عقیل، شماره 4-5.

- «ادبیاتِ عرفانیِ شبه‌قارّه در ایران: تحقیقاتِ مهمی که در گذشته نزدیک انجام شده است» // مقاله‌نویس: معین نظامی، شماره 14-15.

- «مرثیه‌ اردو در سرزمینِ روهیل کَند» // مقاله‌نویس: ناشر نقوی، شماره 4-5.

- «مقدمّه یقظة‌النّائمین در وحدت الوجود- تالیف: سحضرت شاه حامد هَرگامی» // مقاله‌نویس: نثار احمد فاروقی، شماره 4-5.

- «میراثِ تصوّف در سرزمینِ روهیل کَند و سلسله چشتیه صابریه» // مقاله‌نویس: نثار احمد فاروقی، شماره 4-5.

- «حضرت شیخ صدرالدّین محمّد یعقوب جهنده شهید رحمة الله علیه (فرزندِ کوچکِ حضرت بابا فریدالدّین مسعود گنج‌شکر رح)» // مقاله‌نویس: نثار احمد فاروقی، شماره 4-5.

- «وصیّت‌نامه اورنگ‌زیب عالمگیر» // مقاله‌نویس: نثار احمد فاروقی، شماره 6-7.

- «حضرت خواجه نظام‌الدّین اولیاء و علمِ حدیث» // مقاله‌نویس: نثار احمد فاروقی، شماره 6-7.

- «زبانِ شعریِ میر تقی میر» // مقاله‌نویس: نثار احمد فاروقی، شماره 8-9.

- «صوفیانِ چشتیه و زبانِ هِندَوی» // مقاله‌نویس: نثار احمد فاروقی، شماره 10-11.

- «مصحفی در شهرِ دهلی» // مقاله‌نویس: نثار احمد فاروقی، شماره 12-13.

 

- «نسخه‌خطّیِ فارسیِ نو دریافت» (مجموعه‌ای شاملِ 5 کتاب) // مقاله‌نویس: نذیر احمد، شماره 3.

- «چند نسخه‌خطّیِ نفیس در موزه‌هایِ آمریکا» // مقاله‌نویس: نذیر احمد، شماره 4-5.

- «استاد احمد: درباره خانواده معمار تاج» // مقاله‌نویس: نذیر احمد، شماره 4-5.

- «یک بیاضِ قدیمیِ فارسی؛ مجموعه لطائف و سفینه ظرائف، نسخه خطّی موزه بریتانیا، لندن» // مقاله‌نویس: نذیر احمد، شماره 6-7.

- «خطبه افتتاحیه که در همایشِ بین‌المللیِ کتاب‌خانه رضا رامپور برگزار شده بود با عنوانِ: ادبیات، فرهنگ و تاریخ در سرزمینِ روهیل کَند، از 25 تا 28 ژوئیه 1998» // مقاله‌نویس: نذیر احمد، شماره 6-7.

- «دیوانِ میرزا غازی بیگ ترخان» // مقاله‌نویس: نذیر احمد، شماره 8-9.

- «معرّفی چند نسخه‌خطّیِ شیخ عمادالدّین بیدار» // مقاله‌نویس: نسیم احمد، شماره 18-19.

- «شاگردِ نظام رامپوری؛ ابوالحسن ساکت رامپوری و شعرش» // مقاله‌نویس: نسیم احمد فریدپوری، شماره 6-7.

- «نفسیر کاشف‌الحقائق- تالیف: علامه کمال‌الدّین زاهد» // مقاله‌نویس: نظر علی خان، شماره 2.

- «نقشِ رامپور در گسترشِ علومِ شرقی» // مقاله‌نویس: نظر علی خان، شماره 2.

- «رواداریِ مذهبیِ روهیله‌ها در قرنِ 18 میلادی» // مقاله‌نویس: نفیس صدّیقی، شماره 12-13.

- «آوازهایِ محلّیِ رامپور(در جشنِ سَهرا که برایِ عروسی است؛ در مراسمِ اُبتَن که پیش از عروسی برگزار می‌کنند؛ در شبِ عروسی؛ در فصل‌هایِ مختلفِ سال» // مقاله‌نویس:، شماره 14-15.

- «دشوارهایِ خوانشِ نسخه‌هایِ خطّی» // مقاله‌نویس: نفیس صدّیقی، شماره 18-19.

- «تاثیرِ زبان و ادبیاتِ فارسی در هندوستان و انعکاسِ آن در ایران» // مقاله‌نویس: اظهر دهلوی، شماره 26-27.

- «زندگی و آثارِ قاضی محمّد اعلی تانویِ- مولفِ کشّافِ اصطلاحات الفنون» // مقاله‌نویس: نورالحسن کاندَلوی،شماره 1.

- «تعلیم‌الخواص؛ ملفوظاتِ غلام شاه – میان امیر شاه امیر دوجهان ملفوظاتِ غلام حسین شاه را در تعلیم‌الخواص گردآوری نموده است» // مقاله‌نویس: نوید قیصر شاه، شماره 30.

- «هنرِ معماری در سرزمینِ رامپور» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی، شماره 6-7.

- «هنرهایِ زیبا در اشعارِ مرزا اسدالله غالب» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی ، شماره 2.

- «تاریخ‌نویسیِ حضرت امیرخسرو» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی ، شماره 4-5.

- «مطالعه سه فرامینِ مهمِ چاپ نشده از اورنگ‌زیب» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی ، شماره 8-9.

- «نسخه‌هایِ خطّی و کتاب‌های مربوط به حضرت خواجه نظام‌الدّین اولیا در کتاب‌خانه رضا رامپور به زبان‌هایِ عربی، فارسی و اردو» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی ، شماره 10-11.

- «چراغِ بزرگِ ادب به خاموشی گرایید؛ در وفاتِ دکتر نثار احمد فاروقی از مصحّحانِ هندوستانی» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی، شماره 12-13.

- «اقامتِ مرزا اسدالله غالب در رامپور» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی، شماره 12-13.

- «دو کتیبه بسیار مهم از اورنگ‌یب در کانچی پورم در ایالتِ تامیل نادو» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی، شماره 14-15.

- «پروفسور نثار احمد فاروقی محقق و ادیبیِ برجسته» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی، شماره 14-15.

- «روهیل کَند و نخستین جنگِ آزادی در سالِ 1857» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی، شماره 16-17.

- «اصولِ نسخه‌شناسیِ زبانِ اردو» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی، شماره 18-19.

- «چهل روزه؛ روزنامچه راج کُمار هَردیو که در آن ملفوظات و واقعاتِ تاریخیِ از حضرت نظام‌الدّین اولیاء است» // مقاله‌نویس: احمد اشرف وهّاج، شماره 30.

- «تاریخ و زندگی‌نامه‌ها؛ آئینه در آئینه» // مقاله‌نویس:وهّاج‌الدّین علوی، شماره 24-25.

- «خیرالمجالس؛ ملفوظاتِ خواجه نصیرالدّین چراغ دهلوی که حمید قلندر در 754 هجری گردآوری کرده بود» // مقاله‌نویس: یاسر عباس، شماره 30.

همچنین این مقاله‌ها به زبانِ فارسی نوشته شده‌اند:

- «بررسیِ نسخه‌هایِ خطّی فارسی مرتبط با هندوستان موجوده در کتاب‌خانه ملی ایران» // مقاله‌نویس: حبیب‌الله عظیمی، شماره 28.

- «آثارِ تاریخی در عهدِ جهانگیری» // مقاله‌نویس: زهرا خاتون، شماره 28.

- «فواید الفواد» // مقاله‌نویس: طارق سعیدی، شماره 30.

- «نقد و تصحیحِ متون» // مقاله‌نویس: عبدالله عطایی، شماره 18-19.

- «معرفی نسخه‌ای خطّی در کتاب‌خانه رضا» // مقاله‌نویس: یونس جعفری، شماره 3.

همچنین این مقاله‌ها به زبانِ عربی‌ می‌باشند:

- «اسهام ملفوظات الشیخ احمد السرهندی فی نصحح الادارة المغولیة و ارشادها المکتوبات الربانیة نموذجاً» // مقاله‌نویس: صاحب عالم، شماره 30.

- «تاریخ محمدی- تالیف: محمد بن رستم بن کیقباد حارثی بدخشی» // مقاله‌نویس: نثار احمد فاروقی، شماره 3.

منبع: پایگاه خبری نسخ خطی

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.