مقایسۀ تطبیقی صفات خلفای چهارگانه در ستایش نامه های سرآغاز منظومه های فارسی

میراث مکتوب- شرح موضوع و روش کلی پژوهش:
در سرآغاز برخی از منظومه های کهن فارسی، پس از ستایش خداوند و پیامبر (ص)، ابیاتی در مدح خلفای چهارگانه آمده است. این ستایش نامه نقاط مشترکی با یکدیگر دارند و گاه تفاوت هایی نیز میان آنها دیده می شود. طرح مذکور به بررسی تطبیقی این ستایش نامه ها می پردازد.
برای اجرای این طرح، نخست کلیۀ منظومه های کهن فارسی که حاوی ستایش نامه ای برای خلفای چهارگانه اند شناسایی می شوند. در مرحلۀ بعد، این منظومه ها به ترتیب تاریخی مرتب می شوند و سپس ستایش هر یک از خلفای چهارگانه در هر یک از منظومه ها و ویژگی ها و صفاتی که برای هر یک ذکر شده، با یکدیگر مقایسه می شوند. در پایان طرح، نتایج این بررسی تحلیل می شود.
اهمّ منابع:
- سنایی، حدیقة الحقیقه، به کوشش مـدرس رضـوی، تهران، 1359 ش.
- عطار نیشابوری، منطق الطیر، به کوشش محمدرضا شفیعی

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.