معرفی نسخه‌های خطی طب ایرانی در کتابخانۀ وزیری یزد

میراث مکتوب- سومین ویژه‌برنامه سهشنبههای فرهنگی گنجینۀ رضوی در کتابخانه و موزه وزیری به معرفی نسخه‌های خطی طب ایرانی با محوریت آثار ابن‌سینا و زکریای رازی اختصاص دارد.

در این برنامه از نسخۀ نفیس و بی‌نظیر الاتّفاق و الافتراق لصنعة التریاق (کتابت سال 670ق.) نیز رونمایی خواهد شد.

در این نشست دکتر محمد صدر، پزشک و پژوهشگر تاریخ پزشکی از دانشگاه سوربن فرانسه و عضو هیئت علمی بنیاد دائرة المعارف اسلامی با موضوع «تعامل پزشکی نوین و طب قدیم؛ اهمیت نسخه‌های خطی پزشکی در طب سنتی» سخنرانی خواهد کرد.

دیگر سخنران این نشست دکتر مسعود میرزایی، استاد و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد است دربارۀ «دوران طلایی آموزش طب در یزد قدیم (قرون هفتم و هشتم)» سخن خواهد گفت.

این نشست ساعت 10 روز سه‌شنبه، پنجم شهریورماه 1398، با حضور پزشکان و علاقه‌مندان طب ایرانی و پژوهشگران نسخه‌های خطی در سالن اجتماعات کتابخانۀ وزیری یزد برگزار میشود.

گفتنی است گنجینۀ خطی کتابخانه و موزۀ وزیری، وابسته به آستان قدس رضوی، که در کنار مسجد جامع کبیر یزد، واقع است، دارای 4931 نسخۀ خطی از میراث مکتوب تمدن اسلامی ایرانی است که از این تعداد 207 نسخه به موضوع  طب و پزشکی اختصاص دارد و مشتمل بر آثاری از پزشکان و طبیبان شهیر ایرانی و غیر ایرانی از جمله ابن سینا، زکریای رازی، اسماعیل جرجانی، عبدالوهاب شریف حکیم یزدی، ابن نفیس دمشقی، محمدعلی نجاتی بافقی، بقراط، پولاک و اشلیمر است.