معرفی میراث نفیس گنجینۀ رضوی در یک کتاب

میراث مکتوب- کتابخانه و موزۀ ملی ملک با همکاری مؤسسۀ آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی، نشست معرفی کتاب «شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی؛ منتخب جلدهای نفیس از سدۀ چهارم تا چهاردهم هجری قمری» را با سخنرانی کارشناسان هنرهای سنتی و کتاب‌آرایی برگزار می‌کند.

این نشست روز شنبه 9 شهریور 1398 از ساعت 15 با سخنرانی حمید ملکیان، رضا یساولی، مجید فداییان، دریچه‌ای به گوشه‌ای جذاب از قلمروی فرهنگ و هنر اسلامی ـ ایرانی می‌گشاید.  

در حاشیۀ نشست نمایشگاه ابزار صحافی و جلدسازی از مجموعه مهدی عقیقی مقدم نیز برپا می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در نشست و بازدید از نمایشگاه می‌توانند در زمان اعلام‌شده به ساختمان کتابخانه و موزۀ ملی ملک در محوطۀ تاریخی باغ ملی تهران به نشانی میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد (میدان مشق) مراجعه کنند.