«کتاب روضه» منتشر شد

میراث مکتوب- یکی از مهم‌ترین مقاتل عاشورا، کتاب »روضة الشهدا» نوشته ملاحسین واعظ کاشفی است که به گمان برخی نخستین مقتل نگاشته شده به زبان فارسی است.

اهمیت کتاب به گونه‌ای بود که پس از تألیف روضة الشهدا بسیاری از مجالس عزاداری برای اهل بیت و مخصوصا امام حسین(ع) براساس خوانش این کتاب برگزار می‌شد؛ تا این که رفته رفته به مجالس روضه‌خوانی معروف و مشهور شد.

یکی از انتقادات وارد بر این کتاب که در طول تاریخ بسیار مطرح شده استفاده آن از روایات تاریخی ضعیف و غیرمستند است و چهره‌های مشهوری مانند سیدمحسن امین، محدث نوری و شهید مطهری به انتقاد از آن پرداختند.

حالا با گذشت نزدیک به ۵۰۰ سال از نگارش این کتاب، محمد حقی با رجوع به منابع دست اول تلاش کرده فرازهای تاریخی صحیح این کتاب را مستندسازی کرده و از این حیث، نقیصه «روضة الشهدا» را رفع کند.

کتاب «روضه» که پژوهشی جدی در اسناد »روضة الشهدا» ملاحسین واعظ کاشفی است در ۲۹۶ صفحه و با قیمت ۳۸ هزار تومان به همت انتشارات کتابستان معرفت چاپ و راهی بازار نشر شده است.