مراسم بزرگداشت ابوریحان بیرونی

میراث مکتوب- مراسم بزرگداشت مقام علمی حکیم ابوریحان بیرونی، چهارشنبه، 13 شهریورماه 1398، در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.

در این مراسم که از ساعت 17:00 تا 19:00 برگزار می شود، دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دکتر مهدی محقق، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن، دکتر غلامحسین رحیمی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و دکتر محمد باقری، عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران سخن خواهند گفت.

ابوریحان بیرونی (440-362 ق) ریاضیدان، اخترشناس، پژوهشگر تاریخ و جغرافیدان برجستۀ ایرانی است. در تاریخ نقل است که او در دوره‌ای دست به پژوهش زد که «سامانیان» از مشوقان اصلی دانش و ادب فارسی، بر شمال‌شرقی ایران شامل خراسان و خوارزم و «زیاریان» بر گرگان، مازندران و مناطق اطراف حکومت می‌کردند و هر دو گروه او را تحت پشتیبانی مادی و معنوی خود قرار داده و در راه پژوهش یاری کردند. بیرونی تا آخر عمر به ایران خاوری شامل مناطق مرکزی و جنوبی افغانستان امروز و تحت سلطۀ غزنویان رفت و هیچگونه حمایتی در هیچ زمینه‌ای از سوی محمود غزنوی دریافت نکرد، ولی لحظه‌ای از تلاش برای تکمیل تحقیقات علمی خود فروگذار نکرد.