انتشار فرهنگ جامع زبان فارسی به اردو ـ انگلیسی

میراث مکتوب- فرهنگ جامع زبان فارسی به اردو ـ انگلیسی با همكاری مركز تحقيقات فارسی ايران و پاكستان و بنياد ملی كتاب پاكستان منتشر خواهد شد.

محمدرضا كاكا، سرپرست رايزنی فرهنگی ایران و مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان در اسلامآباد پاکستان با سيد حسنين مهدی، معاون وزارت اطلاع‌رساني و ميراث ملی پاكستان دیدار و در خصوص گسترش روابط و همكاري‌هاي فرهنگي دوجانبه گفت‌وگو کرد.

طرفين در اين ديدار به بحث و تبادل نظر پيرامون شيوه همكاري با مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان به عنوان يك مركز مشترك نگهدارنده ميراث مشترك و غني هر دو كشور همسايه و صميمي ايران و پاكستان پرداختند.

كاكا با اشاره به روابط عمیق فرهنگی جمهوري اسلامي ایران و پاكستان و با توجه به ظرفیت غنی اشتراکات تاریخی و فرهنگی ميان دو كشور همسايه و مسلمان، خواستار گسترش و توسعه روابط دوجانبه فرهنگی شد.

سرپرست رايزنی فرهنگی ایران در اسلام‌آباد به فعاليت مركز تحقيقات فارسي اشاره كرد و گفت: در اين مركز تحقيقات بیش از  20 هزار نسخ خطي و سنگي نگهداری می‌شود. نسخ خطی می‌تواند زمینه تعامل را فراهم سازد و تعیین‌کننده تاریخچه و فرهنگ یک ملت از گذشته تا حال محسوب می‌شود.

وي افزود: همچنين بخش عمده رسالت اين مرکز، جمع‌آوری و حفظ اسناد و نسخ خطی است که میراث ملموس فرهنگی دوکشور به شمار می‌رود. به منظورحفظ و انتقال این میراث فرهنگی به نسل جوان پاکستان که معرف هویت این سرزمین می است، تاکنون بیش از 2 هزار از این نسخ خطي اسكن شده‌اند و همچنين در این مرکز بیش از پنجاه هزار كتاب چاپي نيز در عناوين مختلف نگهداري مي‌شوند.

کاکا ادامه داد: اين مركز تا به  امروز بیش از 200 عنوان منشورات ارزشمندي به زبان فارسي منتشر كرده است و يكي از آنان فرهنگ جامع زبان فارسي، انگليسي و اردو نيز است.

وی در سخنانش، پیشنهاد چاپ جديد اين فرهنگ از سوی بنياد ملي كتاب پاكستان را داد.

سيد حسنين مهدی ضمن استقبال از پیشنهاد ارایه شده، به جايگاه زبان فارسي اشاره كرد و گفت: زبان شيرين فارسي در پاكستان از گذشته از جايگاه ويژه در اين كشور برخوردار است و مشاهير اين سرزمين به ويژه علامه محمد اقبال لاهوري اشعار پُرمعناي به زبان فارسي سرود كه ما با خواندن آن اشعار با افكار وي آشنا مي شويم چون اقبال لاهوري متعلق به جهان شرق و  جهان اسلام است.

گفتنی است؛ فرهنگ جامع زبان فارسی به زبان اردو با همكاري رايزني فرهنگي ایران و بنياد ملي كتاب در گذشته نيز، تجدید جاپ شده است.