گزارش میراث- ویژه نامه نقد

جمع الجمع اشتباهات؛ از فهرست نگاری تا تصحیح متون

میراث مکتوب- فهرست‏نگاری نسخه‏‏های خطی، به قول علما، کاری است سهل و ممتنع؛ یعنی اگرچه در ظاهر و ابتدای امر برای ناآشنایان آسان و قابل دسترسیِ همگان جلوه می‏ کند، ولی به هنگام عمل، بسیار دشوار و طاقت‏‏فرساست و نیاز به آشنایی با دانش‏‏های گوناگون دارد که اگر با انگیزه و عشق سرشار و دقت و حوصلۀ فراوان و تتبعِ بسیار درآمیزد، راه به جایی می‏ برد. حال اگر در شناسایی نسخه‏‏ها - به‏‏ویژه نسخه‏‏های خاص و نه نسخه‏‏های آسان‏‏یاب - یکی از ارکانِ پیش‏گفته کم شود، مثلاً در بررسی یک نسخۀ دشوار و احیاناً فریبنده، فهرست‏‏نگار وقتِ کافی صرف نکند و دقت لازم را به ‏کار نبندد، نتیجۀ حاصله گمراه‏کننده خواهد بود.
مقالۀ « جمع الجمع اشتباهات؛ از فهرست نگاری تا تصحیح متون(نقدی بر چاپ کتاب جَمعُ‏الجَمع ابن‏‏ابی‏جمهور احسایی)» نوشتۀ ابوالفضل حافظیان بابلی (کتاب شناس و فهرست نگار)؛ از مجموعه مقالات گزارش میراث – ویژه نقد متون است. فایل نهایی این نشریه بزودی روی سایت میراث مکتوب قرار خواهد گرفت.

برای بهره گیری از مقاله کامل روی «دریافت فایل» کلیک کنید.
دريافت فايل