مراثی حضرت سیدالشهدا(ع)

میراث مکتوب- مراثی حضرت سیدالشهدا(ع)، میرزا محمدصادق نامی، نسخۀ 982 کتابخانۀ مجلس، مورخ 1270 ق.

نسخۀ خطی مراثی حضرت سیدالشهدا(ع) از معدود نسخه‌هایی است که حوادث عاشورا در آن به تصویر کشیده شده است و شاید تنها مرثیۀ مصور موجود باشد. علاوه بر این، اهمیت این نسخه در آن است که سبک نقاشی‌های آن سبک قهوه‌خانه‌ایست. در ادامه صفحاتی از این کتاب را که مشاهده می‌کنید.