به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب؛

رونمایی مثنوی معنوی آخرین تصحیح نیکلسون به کوشش حسن لاهوتی

به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب؛
ميراث مكتوب - به مناسبت «روز اسناد ملی و میراث مکتوب»، دورۀ چهارجلدی مثنوی معنوی آخرین تصحیح نیکلسون به کوشش زنده یاد حسن لاهوتی 19 اردیبهشت در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سرای اهل قلم رونمایی می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز پژوهشی میراث مکتوب، نود و دومین نشست از سلسله نشست های متن پژوهی مرکز پژوهشی میراث مکتوب به رونمایی از مجموعۀ چهارجلدی مثنوی معنوی آخرین تصحیح نیکلسون اختصاص دارد. این مجموعه با مقابلۀ مجدد با نسخۀ قونيه و با تصحيح مجدد و ترجمۀ زنده ياد استاد حسن لاهوتي منتشر شده است.

در این نشست دکتر اكبر ايراني، كريم زماني و محمد حسین ساکت دربارۀ این تصحیح از مثنوی معنوی و مقام علمی زنده یاد استاد حسن لاهوتی سخنرانی می کنند.

این نشست روز جمعه 19 اردیبهشت از ساعت 13:30 تا 14:45 در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (مصلای تهران)، شبستان اصلی، طبقه دوم، سرای اهل قلم برگزار می شود.