گزارش تصویری نود و دومین نشست در روز اسناد ملی و میراث مکتوب

رونمایی از دوره چهار جلدی مثنوی معنوی

گزارش تصویری نود و دومین نشست در روز اسناد ملی و میراث مکتوب
به مناسبت «روز اسناد ملی و میراث مکتوب»، دورۀ چهارجلدی مثنوی معنوی آخرین تصحیح نیکلسون به کوشش زنده یاد حسن لاهوتی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شد.