دوره‌های آموزشی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

میراث مکتوب- برنامۀ نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ دوره‌های آزاد آموزشی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران اعلام شد.

شنبه‌ها

عنوان درس: شرح حکمه الاشراق
مدرس: بابک عالیخانی
ساعت: ۱۲-۹

عنوان درس: فلسفه علوم اجتماعی
مدرس: مهدی هاتف
ساعت: ۱۹-۱۷

 

یکشنبه‌ها

عنوان درس: آشنایی با آرای لکان
مدرس: فرزام پروا
ساعت: ۱۷-۱۵


عنوان درس: مفاهیم فلسفی در روانشناسی معاصر
مدرس: مهدی نسرین
ساعت: ۱۹-۱۷

 

دوشنبه‌ها

عنوان درس: شرح فصوص الحکم
مدرس: غلامرضا اعوانی
ساعت: ۱۱-۹

عنوان درس: ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام
مدرس: غلامحسین ابراهیمی دینانی
ساعت: ۱۴-۱۲

عنوان درس: تفسیر قرآن در حکمت متعالیه
مدرس: سید مصطفی محقق داماد
ساعت: ۱۶-۱۴

عنوان درس: معرفت شناسی باور دینی
مدرس: غلامحسین جواد پور
ساعت: ۱۸-۱۶

 

سه‌شنبه‌ها

عنوان درس: التوحید الفائق فی معرفه الخالق
مدرس: منوچهر صدوقی سها
ساعت: ۱۳-۱۱

 

عنوان درس: تاریخ فلسفه
مدرس: محمد جواد اسماعیلی
ساعت: ۱۷-۱۵

 

عنوان درس: شرح اشارات و تنبیهات
مدرس: سید محمود یوسف ثانی
ساعت: ۱۸-۱۶

 

عنوان درس: مسائل اساسی پدیدار شناسی هیدگر
مدرس: پرویز ضیاء شهابی
ساعت: ۱۸-۱۶

 

عنوان درس: کتاب المحبه
(از احیا علوم الدین غزالی)
مدرس: اکبر ثبوت
ساعت: ۱۹-۱۷

 

چهارشنبه‌ها

عنوان درس: مقدمه‌ای بر معرفت‌شناسی
مدرس: محمدرضا اسمخانی
ساعت: ۱۷-۱۵


علاقه‌مندان به شرکت در دوره‌های آزاد آموزشی جهت اطلاعات بیشتر به سایت مؤسسهٔ پژوهشی حکمت و فلسفهٔ ایران  www.irip.ir  مراجعه کرده یا با شماره 66400888-021 روابط عمومی مؤسسه تماس حاصل نمایند.