انتشار نهمین شمارۀ «نامۀ ایران و اسلام»

میراث مکتوب- انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نهمین شماره از فصلنامۀ علمی ـ تخصصی «نامۀ ایران و اسلام»، ویژۀ بهار 1398 را چاپ و منتشر کرد.

در این شماره هفت مقاله به چاپ رسیده و افزون بر آن در بخش معرفی کتاب به توصیف و معرفی پنج کتاب پرداخته شده است.

عناوین مقالات

اشاره‌هایی به روس و روسیه در مآخذ سده‌های نخست هجری قمری

دربارۀ مناظرۀ عرب و عجم و اسدی طوسی

کتاب‌های کتابت شده در ربع رشیدی

نسخه‌ای نویافته از شاهنامه در کتابخانه ملی

حرفه‌ها و مشاغل در دورۀ قاجار

چند نامه از عارف قزوینی

از ایرانی ایرانی‌تر: استاد لئونارد لویزن

«قربانعلی خالدی: دانشمند تاتار و کتاب تواریخ خمسۀ شرقی او»، «امام در حکمت اسماعیلیه»، «مکتوبات امام ربانی»، «مجموعه کتب در خصوص جادۀ ابریشم از رم تا تهران»، «خراسان بزرگ: تاریخ جغرافیا، باستان‌شناسی و اشیای تاریخی» عناوین کتاب‌های منتشرشده در نهمین شماره از فصلنامۀ نامۀ ایران و اسلام است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیۀ این نشریه به فروشگاه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران واقع در ساختمان این مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 81623277 تماس بگیرند.