محفل دوستانۀ میراث مکتوب در شهریور 1398 (بخش اول)

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، امروز چهارشنبه، 27 شهریورماه 1398، هفتاد و سومین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، با حضور جمعی از اساتید و دوستداران فرهنگ ایران‌زمین، در سالن کتابخانۀ این مؤسسه برگزار شد.

در این جلسه اساتید و چهره‌های برجستۀ فرهنگ و ادب ایران همچون دکتر محمود عابدی، دکتر علی‌اشرف صادقی، دکتر ژاله آموزگار، دکتر یوسف ثبوتی، حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای و استاد سیدعلی موسوی گرمارودی حضور داشتند.

عبدالغفور لیوال (سفیر افغانستان در ایران)، یانیس اشوتس (پژوهشگر مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی)، منوچهر صدوقی سها، دکتر حسین معصومی همدانی، دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری، دکتر ابوالفضل خطیبی، دکتر علی بلوک‌باشی، دکتر محمدابراهیم ذاکر، دکتر حمیده چوبک، عمادالدین شیخ‌الحکمایی، حسن ادیب‌زاده، مجید عبدامین، دکتر نصرالله حدادی و دکتر حسن امین‌لو، از دیگر اساتید و شخصیت‌های حاضر در این دیدار بودند.

در این نشست دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسه دربارۀ برخی ازاقدامات این مؤسسۀ پژوهشی سخن گفت و در ادامه تنی چند از اساتید دربارۀ فعالیت‌ها و رویدادهای فرهنگی حوزۀ کتاب و نسخ خطی طی یک ماه گذشته صحبت کردند.

منوچهر صدوقی سها، سیدعلی موسوی گرمارودی، علیرضا هاشمی‌نژاد، دکتر محمود عابدی، دکتر اکبر ایرانی منوچهر صدوقی سها، سیدعلی موسوی گرمارودی، علیرضا هاشمی‌نژاد، دکتر محمود عابدی، دکتر اکبر ایرانی
علیرضا هاشمی‌نژاد (خوشنویس و پژوهشگر خط)، دکتر محمود عابدی علیرضا هاشمی‌نژاد (خوشنویس و پژوهشگر خط)، دکتر محمود عابدی
دکتر اکبر ایرانی، حسن ادیب‌زاده، مصطفی درایتی، حجت‌الاسلام سید هادی خامنه‌ای، دکتر یوسف ثبوتی دکتر اکبر ایرانی، حسن ادیب‌زاده، مصطفی درایتی، حجت‌الاسلام سید هادی خامنه‌ای، دکتر یوسف ثبوتی
حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای، دکتر یوسف ثبوتی، دکتر محمدحسن ابریشمی حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای، دکتر یوسف ثبوتی، دکتر محمدحسن ابریشمی
دکتر اکبر ایرانی، عبدالغفور لیوال (سفیر افغانستان در ایران) دکتر اکبر ایرانی، عبدالغفور لیوال (سفیر افغانستان در ایران)
عبدالغفور لیوال (سفیر افغانستان در ایران)، جمال انصاری (مسئول علمی و دانشجویی سفارت افغانستان) عبدالغفور لیوال (سفیر افغانستان در ایران)، جمال انصاری (مسئول علمی و دانشجویی سفارت افغانستان)
دکتر سوسن اصیلی، دکتر هایده لاله دکتر سوسن اصیلی، دکتر هایده لاله
زهرا جعفرمحمدی، دکتر حمیده چوبک زهرا جعفرمحمدی، دکتر حمیده چوبک
عمادالدین شیخ الحکمایی، علیرضا هاشمی‌نژاد عمادالدین شیخ الحکمایی، علیرضا هاشمی‌نژاد
دکتر سعید فیروزآبادی (استاد زبان آلمانی دانشگاه آزاد)، مجید عبدامین دکتر سعید فیروزآبادی (استاد زبان آلمانی دانشگاه آزاد)، مجید عبدامین
دکتر هومن یوسفدهی دکتر هومن یوسفدهی
یحیی شایسته‌منش، دکتر یونس کرامتی، دکتر سوسن اصیلی یحیی شایسته‌منش، دکتر یونس کرامتی، دکتر سوسن اصیلی
دکتر حمیده چوبک، دکتر محمدابراهیم ذاکر دکتر حمیده چوبک، دکتر محمدابراهیم ذاکر
حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای، دکتر یوسف ثبوتی، حسن ادیب‌زاده حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای، دکتر یوسف ثبوتی، حسن ادیب‌زاده
یانیس اشوتس، عبدالغفور لیوال، جمال انصاری، دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری، دکتر امیر اکباتانی یانیس اشوتس، عبدالغفور لیوال، جمال انصاری، دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری، دکتر امیر اکباتانی
محمدحسین باتمان غلیچ، احمد اشرفی‌زاده محمدحسین باتمان غلیچ، احمد اشرفی‌زاده
دکتر ابوالقاسم صافی، محمدحسین ساکت، دکتر ابوالفضل خطیبی دکتر ابوالقاسم صافی، محمدحسین ساکت، دکتر ابوالفضل خطیبی
نادر مطلبی کاشانی، دکتر فریبا افکاری، دکتر الهه خیراندیش، مسعود راستی‌پور نادر مطلبی کاشانی، دکتر فریبا افکاری، دکتر الهه خیراندیش، مسعود راستی‌پور
محمد باهر، دکتر مرتضی کریمی‌نیا محمد باهر، دکتر مرتضی کریمی‌نیا