محفل دوستانۀ میراث مکتوب در شهریور 1398 (بخش دوم)

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، امروز چهارشنبه، 27 شهریورماه 1398، هفتاد و سومین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، با حضور جمعی از اساتید و دوستداران فرهنگ ایران‌زمین، در سالن کتابخانۀ این مؤسسه برگزار شد.

در این جلسه اساتید و چهره‌های برجستۀ فرهنگ و ادب ایران همچون دکتر محمود عابدی، دکتر علی‌اشرف صادقی، دکتر ژاله آموزگار، دکتر یوسف ثبوتی، حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای و استاد سیدعلی موسوی گرمارودی حضور داشتند.

عبدالغفور لیوال (سفیر افغانستان در ایران)، یانیس اشوتس (پژوهشگر مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی)، منوچهر صدوقی سها، دکتر حسین معصومی همدانی، دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری، دکتر ابوالفضل خطیبی، دکتر علی بلوک‌باشی، دکتر محمدابراهیم ذاکر، دکتر حمیده چوبک، عمادالدین شیخ‌الحکمایی، حسن ادیب‌زاده، مجید عبدامین، دکتر نصرالله حدادی و دکتر حسن امین‌لو، از دیگر اساتید و شخصیت‌های حاضر در این دیدار بودند.

در این نشست دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسه دربارۀ برخی ازاقدامات این مؤسسۀ پژوهشی سخن گفت و در ادامه تنی چند از اساتید دربارۀ فعالیت‌ها و رویدادهای فرهنگی حوزۀ کتاب و نسخ خطی طی یک ماه گذشته صحبت کردند.

عمادالدین شیخ‌الحکمایی، محمد باهر عمادالدین شیخ‌الحکمایی، محمد باهر
عبدالغفور لیوال، جمال انصاری، دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری، دکتر امیر اکباتانی، محمدحسین باتمان غلیچ، احمد اشرفی‌زاده  عبدالغفور لیوال، جمال انصاری، دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری، دکتر امیر اکباتانی، محمدحسین باتمان غلیچ، احمد اشرفی‌زاده
دکتر علی اشرف صادقی، حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای دکتر علی اشرف صادقی، حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای
دکتر شهره معرفت، دکتر تهمینه عطایی کچویی (اعضای هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) دکتر شهره معرفت، دکتر تهمینه عطایی کچویی (اعضای هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
دکتر ابوالقاسم صافی، محمدحسین ساکت، دکتر ابوالفضل خطیبی، نادر مطلبی کاشانی، دکتر فریبا افکاری دکتر ابوالقاسم صافی، محمدحسین ساکت، دکتر ابوالفضل خطیبی، نادر مطلبی کاشانی، دکتر فریبا افکاری
محمدحسین ساکت، دکتر ابوالفضل خطیبی محمدحسین ساکت، دکتر ابوالفضل خطیبی
عبدالغفور لیوال (سفیر کشور افغانستان در ایران) عبدالغفور لیوال (سفیر کشور افغانستان در ایران)
یانیس اشوتس (پژوهشگر فلسفۀ ملاصدرا)، عبدالغفور لیوال، جمال انصاری (مسئول علمی و دانشجویی سفارت افغانستان) یانیس اشوتس (پژوهشگر فلسفۀ ملاصدرا)، عبدالغفور لیوال، جمال انصاری (مسئول علمی و دانشجویی سفارت افغانستان)
دکتر یوسف ثبوتی، حسن ادیب‌زاده، عبدالغفور لیوال، جمال انصاری دکتر یوسف ثبوتی، حسن ادیب‌زاده، عبدالغفور لیوال، جمال انصاری
یانیس اشوتس (پژوهشگر فلسفۀ ملاصدرا)، عبدالغفور لیوال، جمال انصاری یانیس اشوتس (پژوهشگر فلسفۀ ملاصدرا)، عبدالغفور لیوال، جمال انصاری
محمدحسین ساکت، دکتر ابوالفضل خطیبی، نادر مطلبی کاشانی محمدحسین ساکت، دکتر ابوالفضل خطیبی، نادر مطلبی کاشانی
دکتر فریبا افکاری، دکتر ژاله آموزگار، دکتر هایده لاله، دکتر حمیده چوبک، زهرا جعفرمحمدی دکتر فریبا افکاری، دکتر ژاله آموزگار، دکتر هایده لاله، دکتر حمیده چوبک، زهرا جعفرمحمدی
دکتر محمود عابدی، دکتر اکبر ایرانی، عبدالغفور لیوال دکتر محمود عابدی، دکتر اکبر ایرانی، عبدالغفور لیوال