برگزاری کارگاه «سندشناسی و سندخوانی»

میراث مکتوب- کارگاه آموزشی «سندشناسی و سندخوانی» با محورهای تعریف سند، بررسی جایگاه و ارزش اسناد، اعتبار اسناد، ترکیبات اسناد، انواع سند و نمونه ها و شناسایی مراکز سندی برگزار می‌شود.

این کارگاه علمی و نظری همراه با تمرین علمی و کارگاهی توسط اسناد سیدمحمدحسین منظورالاجداد اداره خواهد شد.

گروه گردآوری، آموزش و تصحیح نسخ خطی مرکز اسناد فرهنگی آسیای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پایان این دوره آموزشی، گواهینامۀ معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه را به شرکت‌کنندگان ارائه خواهد داد.

گفتنی است، این کارگاه از 15 مهرماه آغاز می‌شود و ظرفیت شرکت در آن محدود است.

علاقه‌مندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس «tam.ihcs.ac.ir»، سروش: «sapp.ir/tamihcs» مراجعه یا با شماره 88624485 تماس حاصل کنند.