انتشار هفتمین شمارۀ «تاریخ شفاهی»

میراث مکتوب- هفتمین شمارۀ دوفصلنامۀ علمی- تخصصی «تاریخ شفاهی» ویژۀ بهار و تابستان 1397، توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران چاپ شد و در دسترس محققان و علاقه‌مندان حوزۀ علم آرشیو، تاریخ و ایرانشناسی قرار گرفت.
در این شماره 9 مقاله در حوزۀ تاریخ شفاهی به چاپ رسیده است که عناوین آن‌ها عبارت است از:
میرچا الیاده و جلال ستاری در هزار توی تاریخ شفاهی
تاریخ شفاهی و اهمیت آن در محلی‌نگاری شخصیت زنان در جنوب ایران
دسترس‌پذیری مصاحبه‌های تاریخ شفاهی در مراکز استانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
کاربرد روش پدیدارنگاری در آموزش تاریخ شفاهی
تاریخ شفاهی چیست و منشاء آن کجاست؟
دیدگاه‌های تاریخی استاد روایت‌گر دانشگاه ایالتی آریزونا
آنچه می‌توانیم دربارۀ ابولا از تاریخ شفاهی بیاموزیم
کارنامک‌ها، گنجینه‌ای در کتابخانه ملی
مروری بر چالش‌ها و فرصت‌های تاریخ شفاهی
نقد و معرفی سه کتاب با عناوین «شهروند آسمان»، «مروارید اندیشه: مصاحبه تاریخ شفاهی با استاد اسماعیل سعادت» و «ستارۀ فروزان: مصاحبه تاریخ شفاهی با نوش‌آفرین انصاری» و گزارشی از نشست «بررسی آسیب‌های تاریخ شفاهی» از دیگر مطالب این شمارۀ دوفصلنامۀ تاریخ شفاهی است.
دو مصاحبه «تاریخ شفاهی آموزش فلسفه در ایران(2): گفتگو با حجت‌الاسلام شیخ‌عبدالله نورانی و دکتر سیدمحمد موسوی بجنوردی» و «تاریخ شفاهی هنر: گفتگو با عزت‌اهلت انتظامی: بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون» نیز در این فصلنامه به چشم می‌خورد.
در بخش ویژۀ هفتمین شمارۀ دوفصلنامۀ تاریخ شفاهی نیز گزارش و مقالات همایش تدوین در تاریخ شفاهی آورده شده است. «اهمیت تعامل تاریخ محلی با تاریخ شفاهی در تدوین محلی‌نگاری؛ ملاحظاتی چند دربارۀ چیستی تدوین در تاریخ شفاهی؛ تاریخ شفاهی مردم‌نگارانه: ظرفیتی ویژه برای تنوع قالب‌های تدوین در حوزه تاریخ شفاهی؛ راهکارهایی برای تدوین کتاب یاران موافق: چرا حفظ زبان گفتار در تاریخ شفاهی ضرورت دارد؟؛ گزارش‌نویسی در تاریخ شفاهی با تکیه بر تاریخ‌نگاری آن؛ تاریخ شفاهی تدوین کتاب‌های درسی دوره ابتدایی و متوسطه (1300- 1332): ضرورت‌ها و ویژگی‌ها و تجربه عملی تدوین مستندنگاری زندگی شهدا، با تمرکز بر کتاب رودخانه‌های کوچک چپرپرد» از دیگر مطالبی است که در این فصلنامه علمی به چاپ رسیده است.
علاقه‌مندان به تهیۀ این دوفصلنامه می‌توانند به فروشگاه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران واقع در ساختمان این کتابخانه مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 81623277 تماس بگیرند.