معرفی و نقد تصحیح جدید تذکرة الاولیاء

میراث مکتوب- نشست معرفی و نقد کتاب تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری به تصحیح دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.

در این نشست دکتر مریم حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) و دکتر مریم مشرف، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی خواهند کرد.

نشست معرفی و نقد تصحیح جدید تذکرة الاولیاء روز دوشنبه 8 مهرماه 1398، ساعت 17 در سالن حافظ خانۀ اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان نجات‌اللهی نبش خیابان ورشو برگزار خواهد شد.