تصحیح و انتشار کتاب «روضة المحبّین»

میراث مکتوب- کتاب «روضة المحبّین» مشهورترین اثر علاءالدین محمد بن عمادالدین ملقب به ابن‌عماد خراسانی شیرازی از شاعران قرن هشتم است که به همت دکتر مرتضی چرمگی عمرانی، با همکاری حسین سعدآبادی، در گروه ادبیات فارسی دانشگاه پنجاب لاهور (2018آگوست/شهریور1397) به زیور طبع آراسته شده است.

«روضة المحبّین» یا ده‌نامه منظومه‌ای است عاشقانه در بیان حالات و روحیات عشق و نامه‌هایی که میان عاشق و معشوق رد و بدل شده است.

در پیشگفتار کتاب، پروفسور محمد سلیم مظهر یادآور شده است که مصححِ «روضه المحبّین» این اثر را با استفاده از 15 نسخۀ خطی با مراعات کردن معیارات رایج جهانی در بازخوانی متون کهن فارسی تصحیح کرده است.

مصحح کتاب نیز در پیشگفتار خود به حق تقدم استاد سعید نفیسی اشاره کرده که در سال 1314 نخستین بار در تهران این کتاب را با استفاده از یک نسخۀ خطی به چاپ رسانده و اکنون با استفاده از 15نسخه‌ و با اساس قرار دادن نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ مسجد اعظم قم (تاریخ کتابت 822ق.) چاپ شده است.

مقدمۀ کتاب شامل توضیحاتی جامع دربارۀ زندگی ابن‌عماد و آثار  و احوال وی است و مصحح کتاب از لحاظ محتوایی و قالب شعری نیز به تاریخچۀ نوع ادبی ده‌نامه پرداخته و ضمن نسخه‌شناسی علمی مبسوط در پایان، تصویری از نسخه‌ها را نیز درج کرده است.

تعداد ابیات «روضة المحبّین» در نسخۀ اساس 760 بیت است که مصحح، نسخه‌بدل‌های هر بیت را در پاورقی آورده است.

فهرست آیات و احادیث، نام اشخاص، فهرست مکان، فهرست گل‌ها و همین طور فهرست ضرب‌المثل‌های برجسته در پایان کتاب نمایه‌سازی شده است.

کوشش و دقت مصحح محترم کتاب و همت گروه ادبیات فارسی دانشگاه پنجاب با قدمتی 130 ساله، ستودنی و درخور تحسین است.   

دکتر نعمت‌الله پناهی