کارگاه آموزشی «شرح آبان‌یشت» برگزار می‌شود

میراث مکتوب- کارگاه آموزشی شرح آبان‌یشت، ویژه همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی، ویژۀ اهل تحقیق، با هدف تمهید مقدّمات ضروری جهت برگزاری هر چه بهتر همایش «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی» برگزار می‌شود.

آبان‌یشت یکی از یشت‌ها یا قصاید بسیار بلند اوستاست که دارای ۳۰ کرده و ۱۳۳ بند است. آبان‌یشت از نظر ترتیب یشت پنجم و از لحاظ تفصیل پس از فروردین‌یشت و مهریشت قرار دارد و سومین یشت بزرگ به شمار می‌آید.

کارگاه شرح آبان‌یشت از ساعت 11 تا 13 روز سه‌شنبه 16 مهرماه در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام به دفتر روابط عمومی این مؤسسه (خانم آبیاران) مراجعه کنند.

گفتنی است نخستین همایش ملی با عنوان «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی» یکم اردیبهشت ۱۳۹۹ با همت گروه ادیان و عرفان مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، برگزار خواهد شد و آخرین مهلت ارسال چکیدۀ مقالات به دبیرخانۀ این همایش 16 مهرماه اعلام شده است.