انتشار شماره‌های 80-81 فصل‌نامۀ گزارش میراث

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، شماره‌های 80-81 از فصل‌نامۀ گزارش میراث (دورۀ سوم، سال دوم، شمارۀ سوم و چهارم، پاییز ـ زمستان 1396 [انتشار: تابستان 1398]) منتشر شد.

بخش عمدۀ این شماره به یادبود سه تن از ایرانشناسان درگذشته در سال 1397، احسان یارشاطر، ژیلبر لازار و لئونارد لویسُن اختصاص یافته است.

در این بخش پس از یادداشتی که محمود امیدسالار دربارۀ خدمات احسان یارشاطر به معارف ایرانی و اسلامی نوشته، دو مقاله از یارشاطر، با عناوین «فهرست‌های شاهان هخامنشی در آثار بیرونی و ابن‌عبری» و «ایران‌شناسان و ایران‌دوستان غیرایرانی» توسط نیما جمالی و سید محمدحسین مرعشی، ترجمه و منتشر شده است.

همچنین پس از یادداشت‌هایی که علی‌اشرف صادقی و ژاله آموزگار دربارۀ خدمات ژیلبر لازار و خاطراتی از او نوشته‌اند، دو مقاله از لازار، با عناوین «حکایتی به زبان فارسی محلّیِ گیو (منطقۀ بیرجند)» و «ملاحظاتی در باب سبک ترجمه‌های کهن قرآن و کتاب مقدس» توسط سید محمدحسین مرعشی و ستایش دشتی، ترجمه و چاپ شده است.

در ادامۀ مطالب این شماره یادداشت‌هایی از مجدالدین کیوانی و الوند بهاری دربارۀ لئونارد لویسن به چاپ رسیده و مقدمۀ لویسن بر دیوان شیرین مغربی، که نمونه‌ای از نثر فارسی اوست، بازنشر شده است.

در بخش‌ جستارهای این شماره نیز شش مقاله به چاپ رسیده است که عبارتند از: «داغ بازآوردن؛ تصحیح یک رباعی سنایی» از سید علی میرافضلی، «خیام و ترجمۀ تعلیقات ابن‌سینا به پارسی» از سید حسین موسویان، «از لزومیات ابوالعلاء معرّی به انتخاب ابن‌السید بطلیوسی» از علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، «موقوفات محمودشاه مظفری بر بقعۀ شیخ صفی‌الدین اردبیلی بر پایۀ سند مورخ ۷۴۸ ق» از عمادالدین شیخ‌الحکمایی، «آگاهی‌هایی تازه از زندگی نجم دایه در نسخه‌ای از تفسیرش، بحر الحقایق، با یادداشتی به خط خود او» از علی صفری آق‌قلعه و «برگی از تاریخ ۳؛ سواد نامۀ امیرنظام به وکیل‌الملک حاکم کرمان و شکایت از یک کاتب و محرّر» از محمدجواد جدّی.

بخش «نقد و بررسی» شماره‌های 80-81 فصل‌نامۀ گزارش میراث به دو کتاب اختصاص یافته است: «مقالات احمد تفضلی» که توسط احمدرضا قائم‌مقامی بررسی و نقد شده و «کتاب‌های اوستا: متون مقدّس زرتشتیان» که بهمن مرادیان آن را بررسی و نقد کرده است.

همچنین هجدهمین شماره از سلسلۀ مقالات «ایران در متون و منابع عثمانی»، با موضوع آثار نوری ابراهیم، به‌قلم نصرالله صالحی در شمارۀ جدید گزارش میراث به انتشار رسیده است.