فراخوان پژوهشی پژوهشکدۀ تاریخ اسلام

میراث مکتوب- گروه روش‌شناسی تاریخی و تاریخ‌نگاری پژوهشکدۀ تاریخ اسلام در جهت حمایت از تولیدات علمی در زمینۀ روش‌شناسی و تاریخ‌نگاری، از تمامی استادان، پژوهشگران و دانشجویان دکتری برای همکاری دعوت به عمل آورده است.

این گروه سعی دارد با انعقاد قرارداد پژوهشی و قرارداد ترجمۀ آثار ارزشمند، از پژوهش‌های تاریخی و تولید ادبیات تاریخی حمایت کند. بر همین اساس این مجموعه از گروه‌های تاریخ و سایر رشته‌های مرتبط سراسر کشور دعوت کرده تا فهرستی از رساله‌های دکتری دارای نوآوری و با قابلیت انتشار در زمینه‌های مورد نظر را به پژوهشکدۀ تاریخ اسلام ارسال کنند تا با دعوت از نویسندگان اثر، در روند داوری و انعقاد قرارداد انتشار قرار گیرد.

 

محورهای کلی:

1) تاریخ‌نگاری ایران:

- تاریخ‌نگاری ایران باستان

- تاریخ‌نگاری ایران اسلامی در دوره‌های مختلف

2) تاریخ‌نگاری اسلامی:

- در حوزه‌های شامات، مصر، عراق، آسیای صغیر و عثمانی، هند، آسیای میانه و سایر قلمروهای دنیای اسلام

3) مکاتب تاریخ‌نگاری مختلف معاصر کشورهای دیگر 

4) روش‌شناسی تاریخی

5) روایت‌شناسی تاریخی 

6) دانش‌های معین دانش تاریخ

 

پژوهشگران برای ارسال طرح‌های خود در این زمینه بایستی فرم مربوطه را تکمیل و به آدرس ایمیل ravesh@pte.ac.ir ارسال کنند.

پژوهشگرانی که در حوزۀ ترجمه فعالیت می‌کنند، لازم است نمونۀ ترجمه (تقریبا ۱۵-۲۰ صفحه) و pdf اصل کتاب را به ایمیل ravesh@pte.ac.ir ارسال کنند.