10 اثر مکتوب ایرانی ثبت‌شده در حافظۀ جهانی

میراث مکتوب- اشرف بروجردی، رییس سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران در گفتگویی ضمن بیان این مطلب که برنامۀ حافظۀ جهانی یکی از برنامه‌های یونسکو در حفاظت از آثار و میراث مستند است که زمینۀ ماندگاری آثار را فراهم می‌کند، اظهار کرد: ما نیز تا کنون تعداد 10 اثر مکتوب را در پروژۀ حافظۀ جهانی ثبت کرده‌ایم.

به گفتۀ بروجردی تا کنون 10 اثر شامل شاهنامۀ بایسنقری، وقف‌نامۀ ربع رشیدی، مجموعۀ‌ اسناد اداری آستان قدس رضوی در دورۀ صفویه، التفهیم ابوریحان بیرونی، پنج گنج نظامی گنجوی، کلیات سعدی، المسالک و الممالک، ذخیرۀ خوارزمشاهی، جامع التواریخ، مجموعۀ برگزیدۀ نقشه‌های تاریخی دورۀ قاجار از کشورمان در فهرست حافظه جهانی به ثبت رسیده‌اند.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست انجام برای ثبت جهانی از نقشۀ فرش ایران و مثنوی مولانا به عنوان دو مورد از این پروژه‌ها نام برد و در خصوص مثنوی گفت: با توجه به این که افغانستان و ترکیه نیز به جهت محل تولد و مدفن مولانا صاحب ادعا هستند، یونسکو از ما خواسته که دو کشور دیگر را راضی کنیم تا مثنوی به عنوان میراث مشترک سه کشور ثبت شود.

بروجردی با بیان اینکه امسال ۴ میلیارد تومان برای خرید کتاب در نظر گرفته‌ایم، افزود: هم اکنون به دلیل تحریم‌ها دستمان برای خرید کتب خطی باز نیست، اما قیمت‌گذاری برای خرید در سال‌های بعد هم اکنون جریان دارد و سازمان برنامه و بودجه نیز در این راستا اوراق به ما ارائه می‌دهد و خوشبختانه مردم نیز نسبت به این مسئله رویکرد خوبی نشان می‌دهند.

رییس سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران اظهار کرد: رئیس جمهوری برای خرید کتاب و تجهیزات خیلی همت گماشتند؛ به طوری که ۲۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ برای خرید مجموعۀ خطی محدث قمی اختصاص دادند و خیلی از منابع دیگر را از اشخاص خریداری کردیم. 

بروجردی از تجهیز و تکمیل ساختمان آرشیو به سیستم اطفاء حریق طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: با هزینه هفت میلیارد تومان تجهیزات اطفاء حریق در مرکز آرشیو نصب شد.

وی یکی دیگر از کارکردهای سازمان اسناد ملی را دیجیتالی کردن منابع عنوان کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته هم همۀ منابع دیجیتال نمی‌شوند اما حدود ۱۵ درصد منابع از مجموع بیش از ۹۰ میلیون برگ سند را دیجیتالی کردیم.

بروجردی در رابطه با کتاب‌های خطی نیز با بیان اینکه ۴۰ هزار جلد کتاب خطی در کتابخانۀ ملی نگهداری می‌شود، عنوان کرد: تمام این کتاب‌های خطی اسکن شده و بر روی سایت قرار داده شده‌اند.

گفتنی است کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی از سال ۱۳۸۴ به عنوان زیرشاخه‌ای از کمیسیون ملی یونسکو تشکیل شده و هدف آن اجرای اهداف برنامۀ حافظه جهانی (The Memory of the World) یونسکو است که در سال ۱۹۹۲، مبتنی بر شناسایی، آگاه‌سازی و دسترس‌پذیر کردن میراث مستند کشورها شکل گرفته است.

منبع: ایرنا