شب سیاحان ایتالیایی در ایران

میراث مکتوب- «شب سیاحان ایتالیایی در ایران» به همت مجلۀ بخارا و با همکاری موزۀ کتاب و میراث مستند کتابخانۀ ملی ایران برگزار می‌شود.

در این مراسم جوزپه پرونه، سفیر ایتالیا در تهران، محمد بهفروزی، بهرام پروین گنابادی، ایمان منسوب بصیری، آنتونیا شرکا و علی دهباشی به سخنرانی خواهند پرداخت.

در حاشیۀ این مراسم، نمایشگاه کتابها و اسناد سیاحان ایتالیایی که در مخازن سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران موجود بوده و مورد حفاظت و صیانت قرار گرفته افتتاح خواهد شد.

همچنین در خلال این نشست فیلم پیام پروفسور «آنجلو میکله پیه مونتسه» پخش خواهد شد. پروفسور «آنجلو میکله پیه مونتسه» سال‌ها استاد ادبیات فارسی و زبان‌شناسی در دانشگاه‌های رم، ونیز و استراسبورگ بوده‌ و «کتاب‌شناسی ایران در زبان ایتالیایی» از برجسته‌ترین کارهای این ایران‌شناس ایتالیایی است.

پیه مونتسه نسخۀ معتبری از منطق‌الطیر عطار را هم کشف و منتشر کرده است. از دیگر کارهای او شناختن و شناساندن شاهنامۀ خطی مورخ ۶۱۴ هـ.ق است که پایۀ چاپ شاهنامۀ معتبرِ جلال خالقی مطلق قرار گرفت.

نشست «شب سیاحان ایتالیایی در ایران» دوشنبه، 22 مهرماه، ساعت 16:30 در محل موزۀ کتاب و میراث مستند سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران برگزار خواهد شد.

این نخستین نشست از سلسله نشست‌های مجلۀ بخارا در بزرگداشت افراد برجسته در عرصه‌های مختلف است که با همکاری موزۀ کتاب و میراث مستند کتابخانۀ ملی ایران برگزار می شود و شرکت در این نشست برای عموم آزاد است.