هفتادوچهارمین محفل شوق دیدار (بخش دوم)

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، امروز چهارشنبه، 24 مهرماه 1398، هفتاد و چهارمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، با حضور جمعی از اساتید و دوستداران فرهنگ ایران‌زمین، در سالن کتابخانۀ این مؤسسه برگزار شد.

در این جلسه دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ میراث مکتوب پس از خوشامدگویی به حاضران به معرفی میهمانان جدید پرداخت و در ادامه دربارۀ اقدامات و آثار منتشرشدۀ این مؤسسۀ پژوهشی در مدت اخیر، سخن گفت.

وی پس از اعلام برخی برنامه‌های آیندۀ میراث مکتوب و معرفی کتب اهدایی میهمانان، ضمن ارائۀ گزارشی مختصر از سفر اخیر خود به ترکیه، به تفاهمات صورت‌گرفته با مراکز علمی و فرهنگی این کشور اشاره کرد.

در ادامه دکتر علی رواقی دربارۀ روند تصحیح و چاپ تفسیر بصائر یمینی توضیحاتی داد، خانم زینب کریمیان به معرفی شمارۀ جدید میراث علمی اسلام و ایران پرداخت و تنی چند از افراد حاضر دربارۀ فعالیت‌ها و رویدادهای فرهنگی سخن گفتند.  

در انتهای این جلسه آقایان شاه‌منصور شاه‌میرزا، عبدالرضا موسوی طبری و هومن یوسفدهی به شعرخوانی پرداختند.

امیر اکباتانی، محمدحسین باتمان غلیچ، دکتر عبدالحسین بصیره امیر اکباتانی، محمدحسین باتمان غلیچ، دکتر عبدالحسین بصیره
دکتر توفیق سبحانی دکتر توفیق سبحانی
دکتر علی اشرف مجتهد شبستری، دکتر محمود جعفری دهقی دکتر علی اشرف مجتهد شبستری، دکتر محمود جعفری دهقی
دکتر حسن امین‌لو، احمد اشرفی‌زاده دکتر حسن امین‌لو، احمد اشرفی‌زاده
شاه‌میرزا شاه منصور شاه‌میرزا شاه منصور
شاه‌میرزا شاه منصور، عمادالدین شیخ‌الحکمایی، دکتر مرتضی رضوان‌فر، علی‌اکبر اشعری، شاه‌میرزا شاه منصور، عمادالدین شیخ‌الحکمایی، دکتر مرتضی رضوان‌فر، علی‌اکبر اشعری،
دکتر علی رواقی دکتر علی رواقی
دکتر نصرالله پورجوادی دکتر نصرالله پورجوادی
دکتر مهدی محقق، دکتر فتح‌الله مجتبایی دکتر مهدی محقق، دکتر فتح‌الله مجتبایی
اسفندیار معتمدی، سید علی آل داوود اسفندیار معتمدی، سید علی آل داوود
هادی سودبخش، دکتر نصرالله حدادی هادی سودبخش، دکتر نصرالله حدادی
کامران بزکورت کامران بزکورت
سید عبدالرضا موسوی طبری سید عبدالرضا موسوی طبری
دکتر هومن یوسفدهی دکتر هومن یوسفدهی
محمدحسین ساکت محمدحسین ساکت