گزارش میراث- ویژه نامه نقد

نقد و بررسی کتاب ترویح الأرواح

میراث مکتوب- کتاب ترویح الأرواح فی تهذیب الصحاح از شهاب الدین محمود بن احمد بن بختیار زنجانی که در 573 هـ. در زنجان به دنیا آمد و در حدود نیمۀ قرن هفتم به دست مغولان بر مرکب چوبین نشست، پیرایشی از کتاب گران سنگ صحاح از ابونصر اسماعیل بن حمّاد جوهری (د: 393 هـ) است و بر پایۀ منابع موجود، نخستین پیرایشی است که در زمینۀ فرهنگ نویسی تازی به انجام رسیده است.
این عروس زیبا که با کوشش ستودنی پژوهشگر ارجمند، محمّد صالح شریف العسکری، و همّت در خور ستایش مرکز پژوهشی میراث مکتوب از سال 1389 در بزم فرهنگ دوستان ایرانی به جلوه گری نشسته است از همان آغاز برای بهره گیری نوآموزان ومیان مایگان و دسترسی آسان تر آنان به مصادر لغت فراهم آمده است، بی آنکه سرآمدان و میان داران در این زمینه را از وجود خود بی بهره بگذارند. خردمندان را پذیرفتنی است که در هر کار نو و بی پشینه ای چه بسا کاستی ها و نارسایی هایی باشد که روشن ساختن و زدودن آن ها بر گردن پسینیان است، فارغ از وابستگی های خاکی و نژادی و در نتیجه، داوری های کوته بینانه و تنگ نظرانه.

مقالۀ « ترویح الأرواح » نوشتۀ محمدحسین حیدریان؛ از مجموعه مقالات گزارش میراث – ویژه نقد متون است که به زودی فایل نهایی آن روی سایت قرار خواهد گرفت.

برای بهره گیری از مقاله کامل روی «دریافت فایل» کلیک کنید.


دريافت فايل