نکته‌هایی در شناخت شمس تبریزی و مقالات او

میراث مکتوب- زندگی، شخصیت، زبان و اندیشۀ‌ شمس، تأمّل‌برانگیز است که شناخت‌ آن‌ها هم برای فهم تاریخِ فرهنگیِ ما بسیار نکته‌ها در بر دارد هم برای نزدیک شدنِ بیشتر به شناختِ صحیح و واقع‌بینانه از مولانا. او یکی از نوادرِ تاریخ و فرهنگ ایران است که تمام عمر سعی در پنهان کردنِ خود داشته و مولانا او را از پشتِ ابر بیرون کشیده و مانندِ آفتاب شهرۀ‌ آفاق کرده است.

اینک مقالات شمس در دسترس است و می‌توان شمس را بر اساسِ گفته‌های خودش شناخت. مقالات متنی است فراهم‌آمده از سخنانِ شمس، در دورانی که او در قونیه اقامت داشته و با مولانا همنشین بوده است. برای شناختِ شمس و مولانا، مقالات اهمیت درجه اول دارد؛ اما متنِ آن در جاهای بسیار به دلایل گوناگون مُجمل و مبهم است و حتی در مواردی بدونِ ربط و پیوندِ مشخص. از این رو بازخوانی و واکاویِ مکرّر می‌طلبد. علاوه بر این، مقالات شمس مولانایی را می‌شناساند که هنوز آن مولانای وردِ زبان‌ها نشده بوده است؛ یعنی مولانای فقیه و خطیب در حدود ۱۴، ۱۵ سال پیش از آغازِ سرایش مثنوی.

پنجمین‌ و ششمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ‌ شمس تبریزی در روز چهارشنبه اول و هشتم آبان ساعت ۱۶:۳۰ به «نکته‌هایی در شناختِ شمس تبریزی و مقالاتِ او» اختصاص دارد که با سخنرانی مهدی سالاری‌نسب، در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.