بزرگداشت لازار در نشست «زبان فارسی، ایران و فرهنگ‌نویسی»

میراث مکتوب- بیش از هزار سال پیش، مسعودی، دانشمند و مورخ پرآوازه (متوفی ۳۴۶ق) در کتاب التنبیه و الاشراف وقتی از مردم ایران یا به قول خودش «امت فرس» سخن به میان آورد و حد و حدود «مساکن» ایشان را برشمرد، از «فارسی» به عنوان زبان آن «امت» هم سخن به میان آورد. در طول سده‌های متوالی، زبان فارسی از مهم‌ترین عوامل پیوند میان مردمان ایران‌زمین بوده و همهه‌ی اقوام ایرانی در غنای هر چه بیشتر و گسترش آن نه فقط در ایران، بلکه در پهنه‌ای بسیار وسیع، از اقصای شبه‌قارهٔ هند تا ماوراءالنهر و اران و قفقاز و آناتولی و دیگر سرزمین‌های دوردست کوشیده‌اند و بدین‌سان آثاری از نظم و نثر پدید آورده‌اند که از جمله مواریث انسانی و بشری در شمار است. در تاریخ کهن‌سال ادبیات فارسی یکی از درخشان‌ترین وجوه، کوشش دانشمندان و ادیبان در زمینهٔ فرهنگ‌نویسی است که در حفظ و گسترش ادب فارسی سهم چشمگیر داشته است.

در همین راستا مجلس نهم از سلسله مجالس علمی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار به موضوع «زبان فارسی، ایران و فرهنگ‌نویسی» اختصاص دارد.

این جلسه به خواستاری دکتر سید مصطفی محقق داماد به یاد و احترام پروفسور ژیلبر لازار برگزار می‌شود.

در این نشست علی بهرامیان با دکتر ژاله آموزگار و دکتر حسن انوری به گفتگو خواهد پرداخت.

نشست یادبود پروفسور ژیلبر لازار با موضوع «زبان فارسی، ایران و فرهنگ‌نویسی» روز سه‌شنبه 30 مهرماه ساعت 17 در کانون زبان پارسی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار واقع در خیابان ولی عصر، سه‌راه زعفرانیه، خیابان شهید عارف‌نسب، شماره 12 برگزار خواهد شد.