انتشار دفتر پانزدهم نشریۀ نسخه‌های خطی

میراث مکتوب- دفتر پانزدهم نشریۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران با عنوان بیست و یک گفتار دربارۀ نسخه‌های خطی زیر نظر رسول جعفریان منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره عبارت است از:

وقفنامۀ مدرسۀ محمّدیه شیراز (1092ق) / عمادالدین شیخ الحکمایی / آزاده محرابی

فهرست 79 عنوان نسخه‌های خطی کتابخانۀ آرامگاه بوعلی سینا / مولود ولدی

گزارش هشتاد نسخۀ خطی جدید مدرسه خاتم الأنبیاء بابل / ابوالفضل حافظیان

بازنگاری و بازنگری یک دستورالعمل از عهد ناصری / بهرام شایان آذر

چهار وقفنامه از خاندان قائم مقام فراهانی / علی قنبریان / اسدالله عبدلی آشتیانی

تحفۀ جهانبانی / میرزا محمد اخباری / به کوشش کامران محمد حسینی

سرمشق‌هایی برای خواندن اسناد فارسی هند / امید رضایی

گروه‌های متنفذ ولایت فارس در قرن نوزدهم / کومی کاواتا / سوگی یاما ـ امید رضایی

خسارت‌های سیل دستجرد / محیا شعیبی عمرانی

معرفی دفتر امتحانات طلاب حوزه / طیبه حاج باقریان

بررسی جلد و جلدسازی در دوره‌های تاریخی ایران / فریبا حری

تقسیم‌نامۀ اموال وثوق حضرت نخعی / اسدالله عبدلی آشتیانی

بازخوانی کتابه‌های قبور رهبران اسماعیلیه در اَنجِدان / محسن اسماعیلی انجدانی

فهرست نسخه‌های خطی مدرسه ولی عصر شیراز / محمد برکت

لزوم بازنگری فهرستنویسی نسخه‌های خطی مذهّب / پروانه سالاورند

انیس الحجاج (سفرنامه حج از سال 1089) صفی بن ولی / رسول جعفریان

رسالۀ آشپزی؛ آشپزی ایرانی و فرنگی دوره قاجار / به کوشش سوسن اصیلی

دو رساله در شجرۀ امامزادگان مدفون در کاشان / رسول جعفریان

درآمدی بر تبارشناسی نسخه‌های امالی (المجالس) شیخ طوسی / رسول جزینی

نقد و بررسی روش فهرست‌نگاری محمدتقی دانش‌پژوه / پریسا کرم‌رضایی  

فهرست نامگوی میکروفیلم‌های فهرست‌نشدۀ کتابخانۀ مرکزی / فرشیده کونانی